کاربرد و چالش های استفاده از نانوتکنولوژی در صنایع غذایی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 177

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FSACONF14_067

تاریخ نمایه سازی: 7 مرداد 1402

چکیده مقاله:

صنعت جهانی غذا و نوشیدنی جزو صنایع گران قیمت به شمار می آید. تمام شرکت های بزرگ مواد غذاییبه طور مداوم در حال یافتن راه هایی برای افزایش کارایی تولید، ایمنی مواد غذایی و همچنین بهبود ظاهرمواد غذایی هستند. امروزه پژوهش های گوناگونی و گسترده ای در بخش های تحقیق و توسعه با هدف بهدست آوردن مزیت رقابتی و سهم بازار انجام می شود. فناوری نانو در صنعت غذا به عنوان یکی از صنایعیکه در آن رقابت شدید و اختراعات جدید حیاتی است، به عنوان پارامتر مهم بالقوه برای بهبود تولید موادغذایی با کیفیت بالاتر و ویژگی های عملکردی مطلوب تر بشمار می رود. به کارگیری نانوفناوری در صنایعمرتبط با مواد غذایی، عمدتا طیف گسترده ای از مزایا را به مصرف کننده ارائه می دهد و همچنین فرصتهای جدیدی را برای آینده فناوری نانو در صنایع غذایی فراهم میآورد. در حال حاضر، از برخی ظرفیت هایاین فناوری برای افزایش تحویل مواد مغذی و آفتکش ها، افزایش ایمنی و کیفیت غذاها و در بسته بندیمواد غذایی برای هدف بهبود ایمنی غذا و کاهش ضایعات مواد غذایی استفاده می شود. نانوفناوری به دلیلکاربرد های گسترده ای که دارد، آینده امیدوارکنندهای را در کشاورزی و صنایع غذایی ارائه میکند، اما ایننکته نیز حائز اهمیت است که عدمآگاهی و عدم اطمینان در مورد تعادل بین مزایای بالقوه جانبی و خطراتبالقوه و عوارض جانبی احتمالی به عنوان چالشی مهم در این فناوری بشمار می رود. این فناوری به ویژه برایکشورهای در حال توسعه مفید است. با این حال، به خاطر شکافهای موجود در دانش علمی و درک مصرفکننده در مورد پذیرش یا رد این فناوری همه نمی توانند به این راحتی با تغییرات سازگار شوند. در آینده،تحقیقات با هدف اطمینان از آنالیز کامل خطر و ریسک در مقیاس نانو قبل از بهره برداری نانوفن آوری توسطصنعت و استفاده توسط مصرف کنندگان انجام می شود.

کلیدواژه ها:

فناوری نانو ، صنعت غذا ، بسته بندی مواد غذایی ، مصرف کننده ، عوارض جانبی

نویسندگان

جلال صادقی زاده یزدی

استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

مهرآسا باکوئی

دانشجوی کارشناسیارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد