ارزیابی اثرات محیط زیستی لندفیل با استفاده از ماتریس لئوپولد ایرانی (مطالعه موردی: شهر بردسکن استان خراسان رضوی)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 65

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HECACONF03_014

تاریخ نمایه سازی: 2 مرداد 1402

چکیده مقاله:

افزایش جمعیت شهری و تغییر الگوی مصرف در دهه های اخیر منجر به افزایش چشمگیر حجم زباله سرانه زباله تولیدی شده ا ست. به گونهای که امروزه یکی از مهمترین تهدیدهای سلامت محیط زیست جهانی تولید پسماندهای شهری ا ست. چرا که مدیریت نادرست این زباله ها منجر به بسیاری از مشکلات محیط زیستی مانند آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی و آلودگی هوا شده ا ست. بنابراین، مدیریت پسماندها به لحاظ حفاظت محیط زیست و سلامت عمومی از اهمیت به سزایی برخوردار است. روشهای مختلفی برای دفع پسماندها وجود دارد که در این میان »دفن پسماندها (لندفیل)« یکی از رایجترین روشهای دفع پسماندهای تولید شده تو سط جوامع مختلف در سرا سر جهان ا ست. در این پژوهش، اثرات محیط زی ستی لندفیل شهر بردسکن در استان خراسان رضوی با استفاده از ماتریس لئوپولد ایرانی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از تکمیل ماتریس لئوپولد ایرانی برای لندفیل بردسکن با کسب امتیاز -۲/۵۳ نشان میدهد که این لندفیل دارای آثار منفی محیط زیستی در منطقه است که برای ادامه فعالیت آن، نیاز به انجام برخی اصلاحات و تغییرات است. لذا، در پژوهش حاضر، پیشنهاداتی برای اصلاح و بهسازی وضعیت لندفیل و بهبود وضعیت محیط زیستی آن ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

هادی معماریان خلیل آباد

دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه بیرجند

سمیه گلدوی

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

عطاءاله جودوی

استادیار گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

مرضیه سبحانی

کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی گرایشآبخیزداری، دانشگاه بیرجن د