CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

آنالیز عددی آب شیرینکن خورشیدی لولهای به منظور بررسی پارامترهای مؤثر بر روی انتقال جرم وحرارت جابجایی درون آنها

عنوان مقاله: آنالیز عددی آب شیرینکن خورشیدی لولهای به منظور بررسی پارامترهای مؤثر بر روی انتقال جرم وحرارت جابجایی درون آنها
شناسه (COI) مقاله: CLEANENERGY02_006
منتشر شده در دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک در سال 1391
مشخصات نویسندگان مقاله:

احسان فتوحی بافقی - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سمنا
جواد ابوالفضلی اصفهانی - عضو هیئت علمی، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی مکانیک، مشهد، ایران
نادر رهبر - عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، گروه مهندسی مکانیک،

خلاصه مقاله:
در سالهای اخیر به دلیل کمبود آب آشامیدنی، دانشمندان تحقیقات فراوانی به منظور توسعه روشها و بهینهسازی دستگاههای شیرین- کنندهی آبهای شور انجام دادهاند. آبشیرینکنهای خورشیدی به دلیل استفاده از انرژی ارزان و تمیز خورشید میتوانند بهترینجایگزین برای آبشیرینکنهای متداول باشند. در این تحقیق با در نظر گرفتن شرایط هوای مرطوب، داخل آب شیرینکن خورشیدی لولهای به شبیهسازی عددی انتقال جرم و حرارت جابجایی طبیعیآرام داخل محفظهی بستهی دایرهای آن پرداخته شده است. معادلات سرعت-فشار، بالانس انرژی و جرم به صورت دوبعدی بیان شده و ازروش حجم محدود برای حل معادلات مذکور استفاده شده است. تأثیر عدد رایلی بر روی نرخ متوسط انتقال جرم و حرارت از سطح آب به سطح پوشش لولهای ارائه و بررسی شده است

کلمات کلیدی:
آب شیرینکن خورشیدی لولهای، شبیهسازی عددی، انتقال جرم و حرارت جابجایی طبیعی، روش حجم محدود،تأثیرعدد رایلی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/170380/