واکاوی ریشه های سونامی گردوغبار ایران، تبیین نقش کشورهای منطقه و ارائهبرخی راهکارهای عملی مهار آن

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 217

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HCSCONF07_032

تاریخ نمایه سازی: 29 تیر 1402

چکیده مقاله:

در این پژوهش برای نخستین بار در کشور، با استفاده از تصاویر ماهواره ای، محاسبات دورسنجی و واکاوی هواشناختی، افزونبر بازشمردن ریشه های ژئوپلوتیک سونامی گردوخاک و ارائه برخی راه کارهای مهار آن، برآوردی کمی از "نقش کشور ترکیه"در تشدید توفان های گردوخاک اخیر، جهت بهره برداری و ارائه به مراجع بالادست تنظیم و ارائه شده است. از جمله یافته هایپژوهش حاضر، بر شمردن مهم ترین ریشه های سونامی گردوخاک به ترتیب اهمیت آنها می باشد: ۱) فرسایش خاک و زوالسرزمین: (جنگ، ناامنی، مهار آب از بالادست دجله و فرات)، ۲ ) کاهش رطوبت خاک: (کاهش بارش افزایش دما، افزایشفرکانس و شدت خشکسالی، پایین رفتن سطح آب سفره ها به دلیل برداشت زیاد و بی رویه)، ۳ ) تغییر مولفه های گردشاتمسفری، ۴ ) هم افزایی مولفه های اتمسفری، جغرافیایی و آبشناسی در تولد و تقویت چشمه های توفان های گردوخاک نوظهوردر شرق دیرالزور. در پایان نیز برخی راهکارهای پیشنهادی در دو بخش اقدامات درون سرزمینی و برون سرزمینی ارائه شدهاست.

نویسندگان

محمد احمدی

کارشناس اقلیم شناسی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه

محمدرسول جلیلی

کارشناس ارشد سنجش از دور اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه

مهتاب منصوری

کارشناس ارشد اقلیم شناسی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه