ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه های ورودی به خلیج گرگان با روش های هیدرولوژی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 456

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IHC21_132

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1402

چکیده مقاله:

خلیج گرگان، یکی از غنی ترین اکوسیستم های شمال ایران، تخریب بی سابقه محیط زیست ناشی از بهره برداری بیش از حد از منابع آب و تغییرات آب و هوایی را در سال های اخیر تجربه کرده است. این تحقیق با هدف برآورد نیاز آبی زیست محیطی برای رودخانه های قره سو، گز، باغو و سرکلاته که به خلیج گرگان تخلیه می شوند، با استفاده از روش های هیدرولوژیکی تنانت، تسمن و منحنی تداوم جریان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان می دهد برآوردهای جریان زیست محیطی با استفاده از روش های تنانت و تسمن طنابق مناسبی با توزیع زمانی میانگین جریان ماهانه در رودخانه ها در سطح منطقه ندارد اما در روش منحنی تداوم جریان این تطابق برقرار است. روش های تسمن و تنانت در اغلب رودخانه ها در تعدادی از ماه های سال منجر به تخصیص تمام جریان رودخانه به جریان زیست محیطی شده اند که از این نظر نتایج با روش منحنی تداوم جریان متفاوت است. همچنین میانگین جریان زیست محیطی سالانه رودخانه ها، بین ۰/۰۱۳ تا ۱/۴ مترمکعب بر ثانیه، برآورد شد که نزدیک به میانگین جریان سالانه است. در نهایت این نتیجه گیری به دست آمد که دبی جاری رودخانه ها کمتر از نیاز آبی زیست محیطی برآورد شده است که نشان می دهد میزان دبی آب مورد نیاز برای گونه های آبزی خلیج گرگان را فراهم نمی کند.

نویسندگان

محمدحسن نادری

کارشناس ارشد مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، ایران

مرضیه باقری خانقاهی

دانشجوی دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران