بررسی مفاهیم حکمی عنصر رنگ در هفت پیکر نظامی گنجوی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 88

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ADCONF04_253

تاریخ نمایه سازی: 20 تیر 1402

چکیده مقاله:

این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که: چگونه نظامی گنجوی در هفت پیکر از رنگ برای نشان دادن مفاهیم حکمی بهره برده است؟ بنابراین مطالعه و بررسی رنگ در پیوند با مفاهیم حکمی در هفت پیکر نظامی گنجوی هدف اصلی پژوهش است. با توجه به یافته های حاصل از پژوهش، شاعر به خوبی از قابلیتهای عرفانی نهفته در رنگها سود جسته است، اما اجتناب از نمادگرایی مستقیم و به کارگیری تمهیدات زبانی در جوهر باطن اشعار، موجب گردیده که در هفت پیکر او رنگها با وجود سطوح انتزاعی خود، باورپذیر و حقیقی جلوه کنند و مخاطب در درک مفاهیم و معانی به خوبی تحت تاثیر قرار گیرد.

نویسندگان

مسعود رحیمی صادق

کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران