بررسی اثربخشی قصه های قرآنی بر سازش یافتگی عاطفی، اجتماعی و آموزشی کودکان ۳ تا ۶ سال (نمونه موردی منطقه ۴ تهران )

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 178

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIWA02_086

تاریخ نمایه سازی: 30 خرداد 1402

چکیده مقاله:

قصه گویی درطول تاریخ همواره موردعلاقه وتوجه بشربوده وبرای اوجذابیت خاصی داشته ویکی ازابزارهای مهم اصلاحرفتارمحسوب شده است.قرآن کریم نیزبه نیازبشروگرایش اوبه قصه توجه نشان داده وباتاکیدبرعلائق طبیعی انسان،بسیاری ازمباحث ظریف اعتقادی،اجتماعی واخلاقی رادرقالب زیباترین داستانهاطرح وارائه نموده است. قصه گویی در مورد کودکان یک شیوه تربیتی محسوب میشود. به همین دلیل، یکی از ابزارهای مهم اصلاح رفتار کودکان محسوب می شود. ازجمله مسایل و مشکلات کودکان در بدو ورود به مدرسه، مهارتهای اجتماعی ضعیف میباشد که در گفتوگوی اثربخش با مردم، تایید و ابراز احساساتشان، ناتوان هستند و از عزت نفس پایینی برخوردارند. از جمله درمانهای غیردارویی، آموزش مهارتهای اجتماعی و آموزش مهارتهای رفتاری است. یکی از روشهای رفتار درمانی ، قصه گویی است که میتواند در کاهش مشکلات رفتاری کودکان موثرباشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان تاثیر قصه گویی از کتاب آسمانی و انسان ساز قرآن بر سازش یافتگی عاطفی، اجتماعی و آموزشی کلیه کودکان پیش دبستانی در نظر گرفته شد تا تاثیرات داستان سرایی و قصه گویی را بر سه متغیر سازش یافتگی عاطفی، اجتماعی و آموزشی کودکان پیش از ورود به مدرسه و دوران ابتدایی مورد بررسی قرار دهیم.میزان سازش یافتگی کودکان در سه فاکتورهای اساسی که شامل سازش یافتگی عاطفی: یرای سازش احساسات کودک با اطرافیان و خویش، سازش یافتگی اجتماعی: برای برقراری ارتباط اجتماعی و سازش یافتگی آموزشی: در فراگیری آموزش ها ، در تربیت و رشد کودکان به خصوص پیش از مراحل ورود به دبستان ، هدف اصلی و مورد تحقیق این پژوهش است . پژوهش پیشرو از نظر روش پژوهش در دسته ی پژوهش های توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف پژوهشی در ردیف پژوهشهای کاربردی قرار دارد. با توجه به موضوع پژوهش، بررسی و ارزیابی اثربخشی قصه های قرآنی بر سازش یافتگی عاطفی، اجتماعی و آموزشی کودکان ۳ تا ۶ سال (نمونه موردی منطقه ۴ تهران ) مورد نظر میباشد. طی پرسشنامه استاندارد، داده های پژوهش تهیه و جهت تحلیل مورد استفاده قرار میگیرد. پرسشنامه ی استاندارد سازگاری سینها و سینگ۱به منظور سنجش میزان سازش یافتگی عاطفی، اجتماعی و آموزشی کودکان ۳ تا ۶ سال طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۶۲ سوال میباشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت به سنجش کودکان میپردازدو نهایتا توسط نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ مورد تحلیل و سپس نتیجه پژوهش اعلام میشود.هدف کاربردی و بهره وران این پژوهش، مهد کودک های استان تهران ،پیش دبستانی های استان تهران ومدارس ابتداییدخترانه استان تهران هستند. پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که آیا قصه گویی از کتاب آسمانی قرآن میتواند برمولفه های سازش یافتگی عاطفی، اجتماعی و آموزشی ، موثر باشد؟و نتایج پژوهش نشان میدهد که سازش یافتگی عاطفی، اجتماعی و آموزشی کودکان ۶- ۳ سالی که در جلسات قصه گویی -قرآنی شرکت کرده اند به طور معنی داری بالاتر از دیگر دانش آموزانی که در جلسه شرکت نداشته اند میباشد

نویسندگان

شاهد پیوند

گروه هنر ، واحد پردیس بین المللی کیش ، دانشجوی مقطع دکتری رشته پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران

علی اکبر جهانگرد

استادیاردانشکده هنر و معماری.دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز