اصلاح پایگاه مبدا مقصد سفرهای شهروندان شهر شیراز با تکیه بر نرخ سفرهای گذشته و تطابق با شمارش های خط برش

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 116

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TTC19_249

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1402

چکیده مقاله:

مطالعات جامع حمل ونقل در بسیاری از شهرهای کشور انجام شده و یا در حال انجام است. این مطالعات به دلیل داشتنبعد کلان در مدیریت شهرهاء از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از اطلاعات بسیار مهم در این مطالعات، اطلاعاتمبدا مقصد شهروندان است. با توجه به جالش های این آمارگیری و همجنین اهمیت اطلاعات به دست آمده که شالودهتمامی مراحل مطالعه است. اصلاح و پایش این اطلاعات و به دست آوردن ضرایب تعمیم مناسب. بسیار مهم و کلیدیاست. در این مقاله به مطالعات جامع شهر شیراز پرداخته شده است. بررسی اولیه اطلاعات به دست آمده از آمارگیریمبدا مقصد نشان می داد که اظهار سفر شهروندان به صورت ناقص انجام شده و با اطلاعات خط برش مطابقت ندارد. بااستفاده از یک روش اصلاحی. تعداد سفرها و ضرایب تعمیم به گونه ای تغییر کرد که علاوه بر حفظ ویژگی سفر شهروندانو نرخ سفر کل شهر انطباق مناسب با خط برش نیز به دست آید. نتایج نرم افزار کلان نگر با استفاده از ماتریس اصلاحی،نشان از قابل قبول بودن ماتریس و نتایج آن است.

کلیدواژه ها:

مطالعات جامع حمل ونقل ، پایگاه داده مبدا مقصد ، ضریب تعمیم

نویسندگان

رضا دهستانی بافقی

دانشجوی دکتری برنامه ریزی حمل ونقل، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

محسن صدیقه جوانی

مدیرکل دفتر مطالعات حمل ونقل معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری شیراز

محمدحسن جعفری

رئیس گروه مطالعات حمل ونقل معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری شیراز