مقایسه پیشرفت تحصیلی در آموزش حضوری و مجازی در بین دانش آموزان پایه ششم ابتدایی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 132

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AFHOF01_016

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1402

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر مقایسه پیشرفت تحصیلی در آموزش مجازی و حضوری در بین دانش آموزان پایه ششم ابتدایی بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع علی- مقایسه ای و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر بوئین زهرا در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با جمعیتی برابر با ۱۴۰۹ نفر بوده که از بین آنها ۳۰۲ نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد پیشرفت تحصیلی فام و تیلور(۱۹۹۰ ) استفاده شد. نتایج بدستآمده از سنجش فرضیه های تحقیق که با استفاده از آزمون t گروه های مستقل و با بکارگیری نرم افزار SPSS نسخه ۲۶ انجام شده نشان داد که دانش آموزان گروه آموزش حضوری از حیث پیشرفت تحصیلی دارای وضعیت بهتری نسبت به دانش آموزان گروه آموزش مجازی هستند.

نویسندگان

امیر کاکاوند

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه پیام نور استان همدان

محمد کاکاوند

دانشجوی کارشناسی حسابداری ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه پیام نور استان قزوین