تاثیر روش های مختلف استخراج بر جداسازی و شناسایی ترکیباتشیمیایی گ یاه هندوانه ابوجهل

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 223

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NANOTEC06_075

تاریخ نمایه سازی: 21 خرداد 1402

چکیده مقاله:

گیاهان به علت خواص احیا کنندگی و شیمیایی آنها در متابولیت های ثانویه مانند فنل ها، فلاونوئیدها و دیگر ترکیبات زیستی فعالیتآنتی اکسیدانی بالایی را دارا می باشند. اسیدهای فنولیک، پلی فنل ها و فلاونوئیدها ترکیبات آنتی اکسیدانی حفاظت کننده سلول ها دربرابر تنش های اکسیداتیو هستند که با به دام انداختن و مهار رادیکال های آزاد نقش مهمی را در سلامت گیاهان و جانوران ایفا مینمایند. در این پژوهش، محتوای ترکیبات فنلی، فلاونوئیدی و ترکیبات فیتوشیمیایی عصاره های گیاه هندوانه ابوجهل تعیین شده است .گیاه مورد مطالعه دارای میزان ترکیبات فلاونوئیدی بالا است. به طوری که میزان ترکیبات فلاونوئیدی استخراج شده توسط حلال های مختلف از این گیاه در محدوده ۲۸/۵۸-۱/۶ میلی گرم کوئوستین در هر گرم عصاره گزارش شده است. بیشترین میزان ترکیبات فلاونوئی دی در عصاره استخراج شده با حلال هگزان ۲۸/۵۸ میلی گرم کوئوستین در هر گرم عصاره و کمتر ین ترکیبات فلاونوئیدی در عصاره اسخراج شده توسط آب سرد ۱/۶ میلی گرم کوئوستین در هر گرم عصاره گزارش شده است.

نویسندگان

سید پدرام صلواتی

دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شیمی دارویی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

شراره محسنی

عضو هیئت علمی، گروه شیمی دارویی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان