تدوین سناریوهای موثر بر آینده پژوهی گردشگری پایدار اصفهان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 166

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACUSCONF07_058

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1402

چکیده مقاله:

گردشگری امروزه به مثابه یک صنعت سفید یاد شده است. توسعه این صنعت باعث اشتغال زایی و بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعیو ... می شود. گردشگری اگر به سمت شرایط پایداری سوق داده شود می تواند یکی از مولفه های مهم شهرهای توریستی برای پیشرفتدر همه زمینه ها شود. شرایط موجود کشور ایران با پشتوانه تاریخی آن، نشان میدهد که گردشگری میتواند بستر مناسبی برای دستیابیبه توسعه پایدار باشد و به عنوان یکی از پیش شرط های برنامه ریزی پایدار میتواند مطرح باشد . هنگامی که به شهرهای اصیل ایرانیمانند اصفهان اندیشیده شود میتوان دریافت که ساختار هر یک از این شهرهای تاریخی واجد مولفه هایی هستند که ارزش آنها رادوچندان می نماید . این پژوهش با هدف تدوین سناریوهای موثر بر گردشگری پایدار شهر اصفهان و با روش تحلیلی از نوع کاربردی بهکمک روش دلفی، تحلیل ساختاری و سناریو نویسی به این نتیجه رسیده است که ۸۰ درصد وضعیت گردشگری اصفهان در آینده مطلوباست وبه سه دسته سناریو مواجه است که مطلوب ترین آن بر پایه رقابت پذیری، توسعه متوازن و حفظ آثار ناریخی می باشد.

نویسندگان

ندا تقی پور

دانشجوری ارشد برنامه ریزی شهری واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد، ایران

مصطفی دهقانی

دکتری شهرسازی دانشگاه هنر تهران ، اصفهان، ایران