بررسی عوامل موثر بر ساخت و سازهای غیرمجاز شهری (مطالعه موردی: شهرستان خاش)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 184

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACUSCONF07_056

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1402

چکیده مقاله:

شهرستان خاش که در دهه های اخیر با رشد جمعیتی بالا و مهاجرت های بی رویه از اطراف مواجه بوده همین امر شدت نیاز به مسکن وساخت سازهای غیر مجاز را دو چندان کرده است . پس باتوجه به معضل ساخت و ساز غیر مجاز در این منطقه نقش مدیریت شهری درکنترل و نظارت ساخت و ساز شهری غیر مجاز یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد. تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش، از نوعپژوهش های توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف از نوع کاربردی (عملی) است. در تحقیق حاضر جامعه آماری کلیه کارشناسان، صاحب نظران، کارمندان و مدیران شهری شهرداری میباشند که تعداد ۳۰ نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه و از طریق فرمول کوکران تعداد ۳۰پرسشنامه تخمین زده شد. بسته به نوع جامعه آماری می توان از روش های مختلفی برای نمونه گیری استفاده نمود که در تحقیق حاضراز روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده گردید. نتایج موجود نتایج نشان می دهد در زمینه آمارهای میزان تخلفات ساختمانیدرشهرستان خاش در مجموع در میان سال های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۱ ، تعداد ۱۸۳۱ تشکیل پرونده و تعداد ۱۸۳۱ پرونده به ماده صد ارسالشده است، از این میان ۱۶۵۵ رای ماده صد نیز به اجرا گذ اشته شده است. در زمینه مهمترین شاخص های موثر بر افزایش تخلفاتساختمانی، نتایج نشان داد که در مجموع بیشترین میزان تخلفات بترتیب بر تبدیل پارکینگ به مسکونی و تجاری، عملکرد مدیریت شهریو تخلفات سازندگان است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

خدارحم ریگی

کارشناس ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

زهرا میرکازهی

دانشجوی دکترا، علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه بیرجند