CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی امکان بهبود توانایی ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت بواسطهبازاریابی رسانه های اجتماعی مطالعه موردی بیمه دانا

عنوان مقاله: بررسی امکان بهبود توانایی ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت بواسطهبازاریابی رسانه های اجتماعی مطالعه موردی بیمه دانا
شناسه ملی مقاله: IMSYM09_607
منتشر شده در نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:

فهیمه رئیسی سرحدی - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه آزاد قشم و کارشناس شرکت بیمه دانا استان هرمزگان
محمدرضا بوذرپور - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک، دانشگاه آزاد قشم

خلاصه مقاله:
این پژوهش که با هدف بررسی امکان بهبود توانایی ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت بواسطه بازاریابی رسانه های اجتماعی ( مطالعه موردی بیمه دانا )انجام پذیرفت پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت است از کلیه مدیران و مشتریان شرکت بیمه دانا می باشد که از بین ایشان تعداد ۳۸۴ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان حجم نمونه تعیین گردید. که برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه بسته (پرسشنامه استاندارد خارجی مدل ) استفاده شد، برای الگوسازی معادلات ساختاری نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان می دهد توانایی ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت بواسطه بازاریابی رسانه های اجتماعی (مطالعه موردی بیمه دانا ) امکان بهبودی دارد (۴۱,۸ t = و ( ۰۰۱/۰ .(p <بین قابلیتهای ارتباط با مشتری با کاهش هزینه جذب مشتری ارتباط معنادار وجود دارد( ۰۰۱/۰ .(p < بین قابلیتهای ارتباط با مشتری با سطح مشارکت مشتریان همبستگی معنادار وجود دارد( ۰۰۱/۰ .(p < بین استفاده از رسانه های اجتماعی با افزایش وفاداری و حفظ مشتری ارتباط مثبت و معناداری دارد( ۰۰۱/۰ .(p < بین کاهش هزینه مشتری با عملکرد شرکت همبستگی معنادار وجود دارد( ۰۰۱/۰ p ) <بین مشارکت مشتری با عملکرد شرکت همبستگی معناداری وجود دارد( ۰۰۱/۰ .(p <

کلمات کلیدی:
امکان بهبود توانایی ارتباط با مشتری ، عملکرد شرکت ، بازاریابی رسانه های اجتماعی ، بیمه دانا

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1671814/