بررسی تاثیر کووید-۱۹ بر قصد جابجایی در میان کارکنان رستوران با نقش میانجی عملکرد عملیاتی ادراک شده و ناامنی شغلی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان رستوران دریایی قصر ماهی )

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 142

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM09_388

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1402

چکیده مقاله:

در سال گذشته ، همه گیری ویروس کرونا زندگی مردم را تغییر داده، اقتصاد جهانی را ویران کرده است و فعالیت رستوران ها را به شدت متوقف کرده است . بسیاری از رستورانها مجبور شدهاند به دلیل محدودیت های تحمیلی توسط دولت یا محدودیت های شدید حرکت برای جلوگیری از گسترش عفونت ، به طور موقت فعالیت های خود را فقط به سفارش های غذای آماده و آنلاین محدود کنند .هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر کووید-۱۹ بر قصد جابجایی در میان کارکنان رستوران با نقش میانجی عملکرد عملیاتی ادراکشده و ناامنی شغلی کارکنان (مطالعه موردی: کارکنان رستوران دریایی قصر ماهی ) می باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش در زمره پژوهش های توصیفی - پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان رستوران دریایی قصر ماهی می باشند که تعداد آنها بالغ بر ۷۰ نفر می باشد می باشد که از روش تمام شماری استفاده شده است و منبع سوالات پرسشنامه مقاله یین و همکاران (۲۰۲۲) می باشد که در اختیار کارکنان رستوران قرارگرفته است و ۷۰ پرسشنامه جمع آوری شده است . اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزارspss, Smart pls و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی طبق روش معادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و برای اندازهگیری نگرش پاسخ دهندگان، جوابها در طول یک طیف ۵ امتیازی رتبه ای لیکرت سنجیده شده است . نتایج پژوهش نشان داده است که قدرت رویداد کووید-۱۹ بر قصد جا به جایی کارکنان تاثیر دارد و عملکرد عملیاتی و تعهد موثر میان این روابط نقش میانجی ایفا می کنند.

نویسندگان

پروانه زراعتی فوکلائی

استادیار، دانشگاه آزاد واحد جویبار

صابر کریمیان بهنمیری

دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی پارسا