نگرشی بر مدیریت حسابداری در توسعه پایدار

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 49

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMSYM09_230

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1402

چکیده مقاله:

ایدئولوژی و اهداف توسعه ی پایدار تاثیر قابل ملاحظه ای بر دگرگونی فرایندهای تجاری درمحیط های کسب وکار ومتعاقبارشد و توسعه ی کشورها دارد. نقش حسابداران در این دگرگونی ها تاثیرگذار و انکارناپذیر است . نظام حسابداری مدیریتمرسوم برای کمک به تحقق راهبرد اقتصاد محور سازمان و بی توجه به اهمیت راهبردهای زیست محیطی و اجتماعی ، مورداستفاده قرار می گیرد. حسابداری توسعه پایدار به عنوان ابزاری تلقی می شود که سازمانها برای تبدیل شدن به وضعیت توسعه و پایداری مورد استفاده قرار می دهند و در آن از مفاهیم و اصول شناخته شدهتری نسبت به سازمان و محیط پیرامون آن به طوربسیار گسترده استفاده می شود.توسعه پایدار یکی از مفاهیم مهمی است که در نتیجه تغییرات اجتماعی و محیطی ، طی چند دهه گذشته ، مورد توجه محافل علمی و بین المللی قرار گرفته است .توسعه پایدار به این معنی است که برای داشتن پایداری در هرچیزی مستلزم داشتن منابع و جایگزینی سریع و یک دست نیاز می باشد. به همین منظور حسابدران، نقش بسیار مهمی در حفظ توسعه پایدار بخش صنعتی دارا می باشند.حسابداری توسعه پایدار در مقابل حسابداری مدیریت و همراه حسابداری مالی است که در آن نیز نوعی حسابداری مدیریتی برای تصمیم سازی داخلی و ایجاد سیاست های جدید مورد استفاده قرار می گیرد که روی عملکرد سازمان تاثیرات عمدهای را به همراه داشته باشند به طوری که این اقدامات جدا از داشتن صرفه اقتصادی (اقتصادی بودن) توجه به مسائل زیست محیطی و اجتماعی را به همراه خواهد داشت .حسابداری توسعه پایدار در واقع نوعی حسابدرای مالی می باشد که از حسابداری مدیریتی برای تصمیمات داخلی و سیاست های جدید مورد استفاده قرار می گیرد و تاثیرات بسیار بالایی را برای واحد های اقتصادی به همراه دارد. حسابدرای توسعه پایدار برای رسیدن به شرایط پایدار و اصول شناخته شده تری برای سازمان و محیط اطراف آن می باشد.

نویسندگان

مرجان قان بیلی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

فاطمه قان بیلی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی