شناسایی و رتبه بندی موانع موثر بر اجرای شیوه های مدیریت پسماند الکترونیکی با روش ترکیبی DEMATEL و تحلیل شبکه ای ANP

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 120

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENVCNF01_028

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1402

چکیده مقاله:

هدف اصلی از این مقاله شناسایی و رتبه بندی موانع موثر بر اجرای شیوه های مدیریت پسماند الکترونیکی با استفاده از شبیه سازی و تصمیم گیری چند معیاره است. جامعه آماری در پژوهش حاضر، مدیران و خبرگان بخش مدیریت پسماند شهرداری شهر تهران می-باشد. نمونه با روش نمونه گیری هدفمند بوده و از تکنیک گلوله برفی،۲۰ خبره به منظور پیاده سازی روش دلفی، روش دیمتل و روش فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) انتخاب گردید. در این راستا، ابتدا از طریق مرور جامع پیشینه پژوهش و مصاحبه بامدیران و خبرگان بخش مدیریت پسماند شهرداری شهر تهران، موانع موثر بر اجرای شیوه های مدیریت پسماند الکترونیکی شناسایی شدند. در ادامه این مقاله رابطه شبکه ای هر یک از عوامل شناسایی شده با استفاده از روش دیمتل ترسیم گردید. سپس وزن و درجه اهمیت هر یک از شاخص ها و زیرشاخص های استخراج شده با استفاده از روش ANP تعیین گردید. داده ها (پرسشنامه خبرگان) با استفاده از نرم افزار اکسپرت سوپردسیژن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتن. با توجه به نتایج عامل اقتصادی- مالی (وزن مربوطه ۰/۳۶)، قوانین و مقررات (۰/۲۸)، زیست محیطی (۰/۲۴)، اجتماعی-فرهنگی (۰/۱۲) به ترتیب بیشترین درجه اهمیت را دارا بودند. در نتیجه فرهنگسازی و آموزش؛ تهیه وتدوین قوانینی جامع و سازگار با محیط زیست؛ ارتقاء محصولات و آموزش به مصرف کنندگان؛ خرید تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی که توانایی ارتقاء و دوام بیشتری داشته و برای محیط زیست کم خطرتر باشند؛ پیشنهاد گردید.

کلیدواژه ها:

روش ترکیبی دیمتل (DEMATEL) ، روش فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) ، مدیریت پسماند الکترونیکی

نویسندگان

محسن اکبریان

کارشناس ارشد مهندس صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور