مقایسه خودارزشمندی، تعارض کار- خانواده، گرایش به روابط فرازناشویی در زنان شاغل با رده شغلی بالا و پایین

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 107

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JONAP-4-42_006

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1402

چکیده مقاله:

هدف پژوهش ، مقایسه خودارزشمندی، تعارض کار- خانواده و گرایش به روابط فرازناشویی در زنان شاغل با رده شغلی بالا و پایین است. این پژوهش توصیفی و از توع پس رویدادی است. کلیه زنان متاهل شاغل در بیمارستان ها ی شهر مشهد در سال ۱۴۰۰، جامعه ی آماری را تشکیل دادند. نمونه ای به حجم ۱۰۰ نفر به شیوه نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شد. در جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های نگرش به خیانت زناشویی واتلی(۲۰۰۸)، پرسش نامه خود ارزشمندی کروکر و همکاران (۲۰۰۳)، پرسش نامه تعارض کار-خانواده کارلسون و همکاران (۲۰۰۰) و برای تجزیه و تحلیل از روش های آمار توصیفی، آزمون تحلیل واریانس تک متغیره و چند متغیره و ابزار SPSS-۲۴ استفاده شد. تحلیل های آماری گویای آن بود که زنان شاغل در گروه رده پایین با تحصیلات کارشناسی نسبت به سایر گروه ها، از کمترین میزان خودارزشمندی و بیشترین میزان گرایش به روابط فرازناشویی برخوردارند. در مقیاس خود ارزشمندی، تفاوت معناداری فقط در زیرمقیاس عشق خدایی بین دو گروه وجود داشت. افراد شاغل در گروه رده بالا با تحصیلات بالاتر کمترین تعارض نقش- خانواده و افراد شاغل در گروه رده پایین با تحصیلات پایین، بیشترین تعارض را داشتند. اشتغال به مشاغل سطح پایین خصوصا هنگامی که ناهمخوانی بین تحصیلات و شغل وجود دارد سبب بروز مشکلات روان شناختی می شود لذا توجه به همخوانی بین تحصیلات و شغل اهمیت ویژه دارد.

کلیدواژه ها:

خودارزشمندی ، تعارض کار-خانواده ، گرایش به روابط فرازناشویی ، زنان شاغل ، رده شغلی

نویسندگان

سمیه صمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه غیرانتفاعی اقبال لاهوری، مشهد، خراسان رضوی، ایران

فرناز ابهر زنجانی

دکترای روان شناسی عمومی، عضو هیئت علمی دانشگاه غیرانتفاعی اقبال لاهوری، خراسان رضوی، ایران