بررسی رابطه بارش سالانه و ارتفاع رواناب در تعدادی حوزه های آبخیز استان چهارمحال و بختیاری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 85

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRSTZAGROS03_168

تاریخ نمایه سازی: 13 خرداد 1402

چکیده مقاله:

تلفات هیدرولوژیکی در بسیاری از مدلهای هیدرولوژیکی یکی از اجزای اساسی مدلهای پیش بینی سیل و ارتفاع رواناب سطحی مورداستفاده قرار میگیرد که بر چگونگی تبدیل بارش به بارش مازاد اثر قابل توجهی دارداین . ارتباط معمولا در قالب مدلهای بارش-رواناب بررسی و مطالعه می شود. با توجه به ماهیت پیچیده و تصادفی فرآیند بارندگی و عوامل متعدد موثر بر آن از یک طرف و خصوصیات پیچیده سیستم های طبیعی در حوزه های آبخیز هنوز رابطه بین ارتفاع رواناب سطحی و بارش املاک درک نشده است . یکی از با اهمیت ترین جنبه های کاربردی تلفات هیدرولوژیکی اثر آن در ضریب رواناب و تولید سیلاب است . ازآنجاییکه تلفات بارش بر ضریب رواناب تاثیر به سزایی دارد، در این تحقیق با توجه به بررسی منابع و مطالعات گذشته و استفاده از شیوههای نوین تلاش میگردد تا رابطه بارش سالانه و رواناب مستقیم در نه حوزه آبخیز استان چهارمحال و بختیاری بررسی و مقایسه تجزیه وتحلیل قرارگردد. نتایج برازش منحنی بین این دو عامل نشان می دهد همبستگی خوبی بین روابط حاکم است اما به دلیل تغییر پذیری ضریب رواناب از نظر مکانفرم معادله از حوزه به حوزه متفاوت است . بجز حوزه آبخیز لردگان در هیچ کدام از حوزه های مورد مطالعه رابطه بصورت خطی در اولویت انتخاب قرار نگرفته است در توابع انتقال غیر خطی نیز ملاحظه شد با افزایش مقدار بارندگی ارتفاع رواناب حوزه آبخیز نیز شیب تندتری به خود می گیرند که این نتیجه می تواند به دلیل عملکرد ذخیره ای رطوبت خاک و کاهش نفوذ به یک مقدار کمینه مرتبط باشد.

نویسندگان

زهرا اسلامی

دانشجو ی دکتری رشته علوم و مهندسی آبخیزداری، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

خدایار عبدالهی

دانشیار گروه مهندسی طبیعت، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد