مطالعه مروری بر طراحی فونداسیون ساختمان های بلند مرتبه:مطالعه موردی فونداسیون ساختمان اینچئون کره

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 288

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BGCONF08_123

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1402

چکیده مقاله:

مقاله حاضر اصول یک رویکرد برای طراحی حالت حدی سیستم فونداسیون شمع یا رفت (Raft) برای ساختمان های بلند رامورد بررسی قرار میدهد. این مطالعه شامل سه مجموعه تحلیل است. تجزیه و تحلیل پایداری کلی که در آن مقاومت اجزایپی با ضریب کاهش ژئوتکنیکی مناسب کاهش می یابد و ترکیبات بار حالت حد نهایی اعمال می شود. تجزیه و تحلیل قابلیتسرویس، که در آن بهترین برآورد (غیر عاملی) مقادیر مقاومت ها و سفتی پایه استفاده می شود و بارهای حالت حد سرویس دهیاعمال می شود؛ و تجزیه و تحلیل برای به دست آوردن بارهای پی، گشتاورها و برش برای طراحی سازه سیستم پی. اینرویکرد از طریق کاربرد آن در یک ساختمان بلند در کره نشان داده شده است. امید است که نتایج حاصل از این مقاله بتواند زمینهمناسبی را برای طراحی و اجرای فونداسیون سازه های بلند در آینده فراهم آورد.

نویسندگان

سبحان عبدالهی

دانشجوی کارشناسی عمران، دانشگاه ارومیه

سعید قاسمی

دانشجوی کارشناسی عمران، دانشگاه ارومیه

مسعود دانش

دانشجوی کارشناسی عمران، دانشگاه ارومیه