آشنایی با روش تدریس ادبیات دوره متوسطه ایران و تطبیق آن با فنلاند

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 165

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

COLITCONF02_103

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1402

چکیده مقاله:

هدف نوشتار حاضر آشنایی با روش تدریس ادبیات دوره متوسطه ایران و تطبیق آن با فنلاند به روش تحقیق کیفی بود با توجه به اینکه این نوشتار ماهیت بینرشته ای دارد تلاش شد تا در روش گرداوری داده ها، به بررسی کتابها و مقالات پرداخته شود نتایج بررسی نشان داد که انتخاب روش تدریس ادبیات دورهمتوسطه فنلاند خارج از اختیارات وزارت آموزش و در ایران از اختیارات آموزش و پرورش است اما علیرغم این تفاوت نامتمرکز بودن انتخابروش تدریس ادبیات دوره متوسطه هر دو کشور، از مشترکات نظام آموزشی آن است

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سعید طالبی

دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

فرزاد محمدجانی

استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

زهرا هنربخش

کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دبیر آموزش و پرورش شهرستان داراب