CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

عوامل موثربر رضایت و انگیزه شغلی معلمان و نقش آن در میزان کاربست روش های نوین آموزش و پژوهشی در کلاس درس

عنوان مقاله: عوامل موثربر رضایت و انگیزه شغلی معلمان و نقش آن در میزان کاربست روش های نوین آموزش و پژوهشی در کلاس درس
شناسه ملی مقاله: JR_IMJ-2-3_004
منتشر شده در در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

مجتبی معظمی - گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
سعیده رضایی - دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد بینالملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران

خلاصه مقاله:
سرمایه های انسانی مهمترین دارایی یک سازمان بوده و مدیریت اثربخش آن کلید موفقیت سازمان است. اگر سیاست ها و رویه های مربوط به کارکنان سازمان با همدیگر تطابق و سهم قابل ملاحظه ای در دستیابی به اهداف سازمان و برنامه های استراتژیک داشته باشند، دستیابی به موفقیت سازمانی محتمل تر استرضایت شغلی از مواردی است که در دوره حاضرمورد توجه بسیاری از سازمانها و شرکتها قرار گرفته است و وجود این اصل را به عنوان یکی از پایه های موفقیت هر مجموعه ای می داننداین تحقیق درباره عوامل موثربر رضایت و انگیزه شغلی معلمان و نفش آن در میزان کاربست روش های نوین آموزش و پژوهشی در کلاس درس در شهر جم می باشد.جامعه آماری تحقیق حاضررا کلیه مدیران. معاونان وکارشناسانمدارس شهرستان جم ، در رده های مختلف می باشد وبرای تعیین نمونه از جدول مورگان استفاده می کنیم در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیکهای آماری و نرم افزار spss استفاده می شود این تحقیق از نوع پیمایشی و کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات بصورت میدانی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات بصورت پرسشنامه ای می باشد. در این تحقیق ابتدا شاخصها شناسایی شدند و فرضیات تحقیق بر اساس این شاخصها تدوین گردید. ودرنهایت با استفاده از تکنیکهای آماری تمامی فرضیات مطرح شده به اثبات رسیدند

کلمات کلیدی:
رضایت شغلی, انگیزش شغلی, کاربست روش های نوین آموزش و پژوهشی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1666173/