اقتصاد سیاسی بین الملل، تقسیم کار جهانی و ایران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 324

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCA06_050

تاریخ نمایه سازی: 24 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

شکل دهنده اصلی تقسیم کار جهانی را میتوان در تقاضای بین المللی معرفی کرد و کشوری در این تقسیم نقش بیشتری دارد که بتواند توسعه اقتصادی و تجارت خارجی خود را تواما با یکدیگر پیش برده و به یک بازیگر موثر در نظام بین الملل و صحنه تجارت تبدیل گردد. کشوری در ساختار اقتصاد سیاسی بین الملل موفق تر خواهد بود که بتواند انعطاف سازنده تری را متناسب با تحولات جهانی شدن از خود نشان دهد. از آنجایی که اقتصاد سیاسی بین الملل بنوعی با جهانی شدن در آمیخته شده است، کشوری که هسمو با محورهای جهانی شدن حرکت نکند، جایگاه تاثیرگذاری در تقسیم کار جهانی نداشته و تقریبا محکوم به انزوا گری خواهد بود. ایران در طول تاریخ با دگرگونی هایی مواجه بوده است، که همواره با یک برهه ی تاریخی وارد تقسیم کار جهانی می شود. برای اینکه بتوانیم میزان نقش و اثر گذاری ایران را در تقسیم کار جهانی بررسی کنیم، نیروی کار ارزان که بیشتر در حول محور تولید و نیز صادرات را با تکیه بر درآمدهای نفتی و مشکلات ساختاری در تجارت، معیار قرار داده و در این گزارش بر محور بررسی ارزش صادرات ایران در کالاهای نفتی و غیرنفتی حرکت خواهیم کرد. بررسی ها نشان داده است که شیوه ی مشارکت ما در تقسیم کار جهانی که در این گزارش بر اساس میزان صادرات مورد تحقیق قرار گرفته، در دوره ای سقوط نسبی داشته و درگیر شدن اقتصاد سیاسی بین الملل ایران در تقسیم کار جهانی، تحمیلی بوده است. سئوال اصلی این پژوهش از این قرار است که آیا مسیر توسعه اقتصادی و سیاستی ایران در تقسیم کار جهانی، نقش آفرین و همگام بوده است؟ این گزارش تلاش می کند تا ضمن اشاره به موضوعات اقتصاد سیاسی بین الملل و تقسیم کار جهانی و اثر گذاری آن بر تولید و صادرات، ضمن بررسی این موضوع در ایران در نهایت به نتیجه گیری این زنجیره اثرگذار بپردازد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سید محمود کمال آرا

دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، مولف کتاب عملیات اندیشه ورزی درون اقشار ملت از راس تا لایه ها و کتاب یکصدگانه اندیشه و سیاست