بررسی رابطه بین کمال گرایی با تاب آوری دانش آموزان مقطع ابتدایی ناحیه ۴ شهر شیراز

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 582

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RAVAN05_0506

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه بین کمال گرایی با تاب آوری بوده است.روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی بوده جامعه آماری این پژوهش ، شامل تمامی دانش آموزان مقطع ابتدایی ناحیه ۴ شهر شیراز بود روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای است بطوریکه از بین دانش اموزان دوم متوسطه ۵ مدرسه انتخاب شدند. و از بین هر مدرسه دو کلاس که جمعا ۱۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شد.ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تاب آوری کانر ودیویدسون، کمال گرایی تری - شورت و همکاران بوده است که روایی و پایایی آن نیز مورد تایید قرار گرفته است نتایح تحقیق نشان داد بین کمال گرایی با تاب آوری رابطه معنی داری وجود داردکمال گرایی قادر به پیش بینی تاب آوری می باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فروغ کواری

دانشجو کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، ایران

نادر شهامت

استادیار گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران