نانو ذرات کاربردی در روش های ازدیاد برداشت ثالثیه نفتی (EOR)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 272

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEREENG01_189

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

ذخایر هیدروکربنی از جمله منابع طبیعی هستند که طی بیش از پانصد میلیون سال جهت رسوب یافتگی قطره ای، مهاجرت و به تله افتادگی آنها به صورت طبیعی تشکیل شده اند . در این میان، کلیه این قطرات ارزشمند در فضایی به نام مخزن تجمیع، ذخیره شده و نگهداری میشوند. باتوجه به افزایش میزان نیاز به سوختهای فسیلی، بهره برداری حداکثری از مخازن مورد توجه اکثر کشورهای دنیا قرار گرفته است. باتوجه به روشهای موجود ازدیاد برداشت، نیاز به پیشرفته شدن آنها با در نظر گرفتن تکنولوژی های نوین و مواد اولیه موثرتر به عنوان یک اصل کلی در صنعت نفت و گاز دارای اهمیت است. به طور کلی، نانومواد به عنوان موادی تعریف می شوند که حداقل دارای یک بعد خارجی با اندازه یک تا صد نانومتر هستند. در این میان، کاربر موثر مواد نانو در برداشت از مخازن با تکنیک بازیابی ثالثیه جهت بهره گیریاز این ماده ارزشمند به تازگی رایج شده است. در این تحقیق، به انواع نانوذرات کاربردی در روش بازیابی ثالثیه پرداخته شده است و تحلیل کاملی دراین رابطه ارائه گردیده است. بر اساس نتایج، نانوذرات باغلظت های مختلف میزان عملکرد متفاوتی بر روی درصد جاروب نفتی دارند. همچنین برخی خصوصیات مواد کاربردی در بازیابی نفت مانند ویسکوزیته، پایداری پلیمری، ترشوندگی ، خصوصیات سیال مورد کاربرد در روش بازیابی ، کشش سطحی، نسبت جابه جایی و پایداری گرمایی باید توسط نانوذرات تغییر داده شوند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مهدی قنبری

دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی نفت، مواد و معدن، دانشکده مهندسی عمران و منابع زمین، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مهدی محمدعلی ابراهیم

دانشجوی کارشناسی ارشد، د انشکده مهندسی نفت و گاز، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

آرمین حسینیان

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده مهندسی عمران و منابع زمین، گروه مهندسی نفت، مواد و معدن فوق دکتری مهندسی نفت، دانشگاه بریتیش کلمبیا، کانادا