مدیریت مشارکت شهروندان در بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری؛ مطالعه موردی محله سرتپوله شهر سنندج

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 197

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICRSIE07_710

تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

آنچه مسلم است این است که تمامی اقداماتی که به منظور بهسازی و نوسازی و یا بازسازی در سطح شهرها و محلات صورت میگیرد، نهایتا در خدمت شهروندان قرار میگیرد و کسانی که زندگی روزمره خود را در محلات احیا شده سپری خواهند کرد و از مزایا و مضرات طرحهایی که در بسیاری موارد به آنها تحمیل شده در حالی که خود نقشی در رد با قبول نمودن آنها نداشته اند، شهروندان و ساکنان این محلات هستند.بنابراین شایسته است که مداخلات طراحانه در این بافتها کاملا آگاهانه و اقدامات لازم با حمایت و پشتیبانی شهروندان صورت گیرد تا منجر به رضایت شهروندان و استقرار ساکنان بومی در محلات گردد.در این نوشتار تلاش میگردد با ملحوظ داشتن سیاستهای مشارکت جویانه مردمی و نه آمرانه و اولتیماتوم واری که از سوی سازمانها و ارگانهای ذیربط دیکته میگردد، اجرای نظرات ساکنان بافتهای فرسوده را در راس امور قرار داده و از مساعدتها و تواناییهای آنها در زمینه باز زنده سازی محل سکونتشان، بهره گرفته شود و نیز راهکارها و سیاستهایی پیشنهاد گردد که علاوه بر افزایش توان مشارکتی شهروندان به نوسازی بافتهای فرسوده با تاکید بر شاخصهای اجتماعی، فرهنگی و بومی محلات توجه ویژهای گردد.به همین منظور تعداد ۱۵۰ پرسشنامه بین شهروندان محلی تکمیل و ارزیابی شده است.روش تحقیق در پژوهش حاضر ترکیبی است از روشهای اسنادی، میدانی و تحلیلی و روش نمونه برداری، روش تصادفی است که با استفاده از پرسشنامه صورت میگیرد.ابزار تجزیه و تحلیل آماری SPSS میباشد. بطور کلی هدف این نوشتار یافتن نوعی از مشارکت در خصوص مداخله در بافتهای فرسوده شهری است و روشی که از آن طریق بتوان شهروندان را به مشارکتی پویاتر ترغیب نمود .نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان میدهد که باید در نحوه اجرای طرحهای احیای شهری بازنگری و مشارکت به عنوان عاملی مهم در پایداری طرحها در نظر گرفته شود.

نویسندگان

سحر جباری

کارشناسی ارشد طراحی شهری کارشناس شهرسازی؛نظارت برتخلفات شهری شهرداری بیجار

احسان بهاری

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی کارشناس تشکیلات و بهبود روشهای شهرداری بیجار