بررسی اثر متان بر روی نمودار تعادل فازی هیدرات پروپان (مطالعه موردی ترکیب مول برابر متان-پروپان)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 200

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICGH04_021

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1402

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی شرایط ترمودینامیکی هیدرات های متان، پروپان و نیز ترکیب مول برابر این دو پرداخته است. در آزمایشگاه، چندین آزمایش برای هیدرات متان (نوع sI)، هیدرات پروپان (نوع sII) و هیدرات حاصل از ترکیب گازی متان-پروپان (نوع sII) با درصد مولی برابر انجام شده است. نقطه چهارگانه هیدرات پروپان با آب خالص تعیین شده است. سپس داده های تعادلی با یکدیگر مقایسه گردیده و نتیجه گیری شد که هیدرات مول برابر متان-پروپان، برخلاف انتظار که بایستی نمودار تعادلی آن بین دو نمودار هیدرات هرکدام از گازها قرار گیرد از خود رفتاری متفاوت نشان می دهد. آزمایش ها در شرایط دمایی صفر تا ۸/۵ ℃ تشکیل و فشار صفر تا ۶۰atm انجام شده است.

نویسندگان

علی نخعی

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

احسان حیدریان

پژوهشگر پسادکتری دانشکده مهندسی شیم ی دانشگاه تهران

سحر رضوی زاده

دانشجوی دکتری مهندسی نفت دانشگاه تهران