ارائه مدلی جهت پیش بینی تشکیل هیدرات گازی در حضور محلول آبی الکترولیتها

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 132

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NICGH04_017

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1402

چکیده مقاله:

مدلهای مختلفی برای پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات های گازی در محیط های مختلف ارائه شده است. در این مقاله یک مدل ترمودینامیکی برای محاسبه دمای تشکیل هیدرات گازی در محلول آب ی الکترولیت ها ارائهشده است. پتانسیل شیمیایی آب در فاز هیدرات با تئوری محلول جامد واندروالس و پلاتو محاسبه گردیده و برای محاسبه پتانسیل شیمیایی آب در فاز مایع از روابطی که هولدر و همکاران ارائه داده اند، استفاده گردیده است . برای محاسبه ضریب فعالیت آب بصورت تلفیقی از مدل اکتیویته پیتزر-مایورگا و مدل آسبرگ-پیترسن استفاده شده است. در انتها نتایج مدل ارائه شده با نتایج حاصل از برخی مدل های موجود مقایسه شده است . مجموع متوسط خطای مطلق دمای محاسبه شده برای ۸۹۸ داده آزمایشگاهی موجود برابر ۰/۴۱ کلوین می باشد. علاوه بر این باید توجه داشت که پارامترهای مدل پیتزر و مایورگا برای نمک های بیشتری نسبت به مدل مدل آسبرگ-پیترسن در دسترس است و این خود یک نقطه مثبت است.

نویسندگان

علی محمد ولدان زوج

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

جعفر جوانمردی

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز ، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران