بررسی نحوه ی خدمات رسانی سازمان آتش نشانی در بافت های فرسوده ( نمونه موردی نسیم شهر)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 243

فایل این مقاله در 46 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RCGTCONF01_008

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1402

چکیده مقاله:

امروزه شهر های ما با عرصه هایی رو به رو هستند که از چرخه توسعه خارج و مورد بی مهری واقع شده اند. این عرصه ها که روزی خود بستر اصلی کالبدی , اجتماعی و اقتصادی را تشکیل می دادند امروزه دغدغه برنامه ریزان , صاحب نظران و مدیران شهری می باشند که از آنها به عنوان بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری نام برده می شود . شهر نسیم شهر بافتهای فرسوده زیادی دارد که به نظر میرسد به هنگام وقوع هر حادثه ای،امدادرسانی در آن با موانع و مشکلاتی همراه باشد. این منطقه به دلیل خصوصیت های ویژه بافت فرسوده و تجربه های پژوهشی نگارندگان به عنوان مطالعه موردی برای این پژوهش در نظر گرفته شده است .پژوهشحاضر در پی آن است تا با شناسایی و تحلیل این مشکلات راهبردها و پیشنهاداتی را برای رفع آنها ارائه کند. در این پژوهش ، از روش تحلیل راهبردی سوات (swot) استفاده شده است و از نظر هدف کاربردی است .ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که روایی و پایایی آن به ترتیب با نظرخواهی از متخصصان امرو محاسبه آلفای کرونباخ تایید شد.در نتیجه تحقیق با خروجیه تحلیل اسوات فرصت ها و تهدیدات مربوط به بافت هایفرسوده شهری استخراج شد و راهکار های مدیریتی پیشنهاد شد.

کلیدواژه ها:

خدمات آتش نشانی-ایمنی بافت فرسوده-خدمات ایمنی-خدمات شهری-مدیریت شهری

نویسندگان

فاطمه ادیبی سعدی نژاد

دانشگاه آزاد اسلامشهر

محمد فرج پور

دانشگاه آزاد اسلامشهر