اثرات مکمل خوراکی بنتومکس پلاس بر آنزیمهای گوارشی بچه ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 158

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMIWR02_117

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1402

چکیده مقاله:

مکمل مورداستفاده در این تحقیق بنتومکس پلاس محصول شرکت چیتیکا می.باشد این مکمل یک توکسین بایندر چند جزئی وسیع الطیف با خاصیت جذب سموم قارچی مختلف از جمله انواع مختلف آفلاتوکسین آکراتوکسینتریکوتسین ... . است جهت انجام این آزمایش ۶ تیمار و برای هر تیمار ۳ تکرار در نظر گرفته شد که شامل تیمار شاهد ۵ تیمار آزمایشی (۱ ، ۳،۵، ۷ و ۹ درصد (مکمل بود بچه ماهیها به صورت تصادفی به تعداد ۱۵ قطعه ماهی با میانگین وزنی ۵ گرم در هر تانک تقسیم شدند و بر اساس روش سیری و به مدت ۵۶ روز تغذیه .شدند در پایان دوره آزمایش پس از بیهوشی ماهیان روده ماهیان به صورت کامل جداسازی و هموژن گردید و میزان آنزیمهای گوارشی آمیلاز لیپاز آلکالین فسفاتاز تریپسین و کیموتریپسین مورد سنجش قرار گرفتند با افزایش در مکمل تا سطح ۷ درصد مقادیر فعالیت آنزیم های گوارشی افزایش یافت به طوری بیشترین میزان آلکالین فسفاتاز لیپاز تریپسین و کیموتریپسین در تیمار ۷ درصد مشاهده گردید (۰/۰۵>P). همچنین میزان فعالیت آنزیم آمیلاز در تیمار ۴ بیشترین را به خود اختصاص داد هرچند که از نظر آماری معنی دار نبود (۰۰۵

نویسندگان

آذرمیدخت عزیزی سی سخت

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکثیر و پرورش آبزیان گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خرمشهر ایران

پریتا کوچنین

استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خرمشهر ایران

محمد ذاکری

استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خرمشهر ایران

سیدمحمد موسوی

استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خرمشهر ایران

وحید یاوری

استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خرمشهر ایران