آسیب شناسی تامین مالی صنعت گردشگری ایران در بستر بازار سرمایه (مطالعه موردی)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 171

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCMA-2-4_001

تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1402

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی چالش ها و موانع تامین مالی طرح های صنعت گردشگری ایران با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه است. پارادایم تحقیق، ساخت گرایی است. از نقطه نظر این پارادایم، حقیقت نسبی بوده و بستگی به دیدگاه فرد دارد. همچنین با توجه به اینکه ماهیت این پژوهش؛ آسیب شناسی است لذا استراتژی آن در قالب مطالعه موردی و رویکرد آن در حوزه پژوهش های کیفی می-باشد. در این روش پژوهش، محقق جهت بررسی اولیه؛ اقدام به گردآوری و بررسی کلیه اسناد و مطالعات علمی پیرامون تامین مالی صنعت گردشگری به ویژه در بازار سرمایه کرده است تا بتواند مولفه ها، عوامل موثر و پیامدهای آن را شناسایی کند. سپس جهت تایید آنها اقدام به انجام مصاحبه با خبرگان صنعت گردشگری، بازار سرمایه و دانشگاه تا حصول اشباع اطلاعاتی کرده و در نهایت برای تایید اطلاعات بدست آمده مجددا مصاحبه کانونی ثانویه در قالب چندین جلسه گروهی صورت پذیرفته است.نتایج پژوهش نشان داده است که موانع اصلی تامین مالی این صنعت شامل شناخت ناکافی فعالان بازار سرمایه و صنعت گردشگری نسبت به یکدیگر، نداشتن برخی شرایط لازم برای ورود به بازار سرمایه، ویژگی های ذاتی پروژه ها، عدم تمایل و اعتماد برای ورود به بازار سرمایه، تفاوت نرخ بازده بازارهای مالی، وجود ذینفعان متعدد، خصوصی نبودن اکثر پروژه ها، قوانین و مقررات موجود و برخی از مسائل مربوط به نظام تامین مالی از جمله چالش های اصلی برای تامین مالی این صنعت با استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه می باشد.

نویسندگان

حسن قالیباف اصل

گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

معصومه نادری

گروه مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر تهران، ایران

غلامحیدر ابراهیمبای سلامی

گروه کسب و کار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

میرفیض فلاح شمس

دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکز، تهران، ایران