CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

فرایند آیند هنگاری منطق های و دلالت های آن برای تدوین چشم انداز آینده پژوهانه منطقه آزاد قشم

عنوان مقاله: فرایند آیند هنگاری منطق های و دلالت های آن برای تدوین چشم انداز آینده پژوهانه منطقه آزاد قشم
شناسه ملی مقاله: QESHM01_116
منتشر شده در همایش ملی قشم و چشم انداز آینده در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

فرهاد نظری زاده - کارشناس ارشد مهندسی صنایع، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری های دفاعی
فرزانه میرشاه ولایتی - دانشجوی دکتری آینده پژوهی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

خلاصه مقاله:
پیچیدگی روزافزون محیط و پویایی آ نکه منجر به ناکارامدی رو شهای برنامه ریزی در ده ههای اخیرشده، باعث گردیده تا مباحث آینده پژوهی در محافل مختلف علمی و اجرایی مورد توجه و استفاده قرارگیرد. موفقیت های شرکت نفتی شل در پیش بینی تحولات بازار نفت در دهه 70 میلادی، آینده پژوهی های موسسه رند 3 و موارد مشابهی از کاربردهای موفق رو شها و فنون آینده پژوهی از یک سو و جریان اجتماعی افزایش نقش و مشارکت عمومی در برنامه ریزی های، موجب استقبال روزافزون از آینده نگاری شد. گسترش استفاده از آینده نگاری به حدی بود که انواع آینده نگاری نظیر آینده نگاری فناوری، آیند هنگاری ملی، آینده نگاری منطقه ای و امثال آن شکل گرفت. در این بین، آینده نگاری منطقه ای مورد توجه سیاست گذاران مناطق آزاد تجاری- صنعتی قرار گرفت. گرچه روند فزاینده ایجاد مناطق آزاد تجاری که از سال 1958 آغاز و طی حدود پنجاه سال به بیش از 3000 منطقه رسید، که بیانگر نقش و اهمیت این مناطق در اقتصاد کشورها بود. اما برخی از این مناطق در تحقق برنام ههای خود، چندان موفق نبودند. آینده نگاری منطقه ای، رویکرد جدید و آینده پژوهانه ای است که جای خود را در تدوین چش مانداز و برنامه ریزی بلند مدت مناطق آزاد باز نمود ه و مورد استفاده قرارگرفت هاست. در این مقاله پس از آشنایی با مفاهیم کلی آینده پژوهی و معرفی روش آینده نگاری، به تبیین برخی از نواقص و مشکلات برنام هریزی در منطقه آزاد قشم پرداخته و سپس به دلالت ها کاربردها و پیشنهادهایی در مورد به کارگیری آینده نگاری منطقه ای درجهت تدوین چشم انداز منطقه آزاد قشم می پردازیم.

کلمات کلیدی:
آینده پژوهی، آینده نگاری منطقه ای، مناطق آزاد، منطقه آزاد قشم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/163220/