حمل و نقل هوشمند در کلانشهر شیراز؛مطالعه موردی : سیستم مدیریت مکانیزه ناوگان اتوبوس درون شهری شهرداری شیراز

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 195

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AUPS02_117

تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1402

چکیده مقاله:

در دنیای امروز حمل و نقل هوشمند با تکیه بر ابزار هوش مصنوعی و به حداقل رساندن خطاهای انسانی بستر توسعه حمل و نقل عمومی در کشورها را رقم زده و به دنبال آن زمینه افزایش سهم سفر شهروندان با استفاده از ناوگان حمل عمومی میسر گردیده است ؛ به این طریق مقاله حاضر در سال ۱۴۰۱با مطالعه زیرساخت های مورد نیاز در زمینه پیاده ساز ی سیستم مدیریت مکانیزه ناوگان اتوبوس درون شهری در شهرداری شیراز به عنوان بخشی از اجرای فرآیند سیستم حمل و نقل هوشمند در کلانشهر شیراز، ضمن نظرسنجی ذینفعان، به بررسی الزامات مورد نیاز سیستم مذکور پرداخته و چهارچوبی را برای سامانه مدیریت مکانیزه ناوگان اتوبوس در شهر شیراز ارائه می نماید؛ لذا این پژوهش از حیث روش تحقیق با توجه به ماهیت آن، توصیفی -تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. روش های گردآوری اطلاعات نیز مطالعات کتابخانه ای (اسنادی )، تحقیقات میدانی و مصاحبه بوده است ، همچنین نمونه آماری مورد نیاز پژوهش بر اساس فرومول کوکران با توجه به میانگین تعداد مسافر روزانه ناوگان اتوبوس درونشهری ، تعداد۳۸۳ نفر از مسافرین تخمین زده شده و یافته ها نشان داد ارتقاء کیفیت زندگی ،کاهش آلاینده های جوی و زیست محیطی ، ارتقاء ایمنی و امنیت در حمل و نقل عمومی از مطلوب ترین خروجی های حمل و نقل هوشمند بوده و بیشترین نارضایتی از تاخیر ناوگان اتوبوس در ایستگاه های مسیر خطوط عنوان گردید؛ لذا به طریق متقابل بهره گیری از تعرفه زمان بندی هوشمند دراجرای طرح حرکت به موقع اتوبوس ها از پایانه های مبدا و رسیدن به موقع به ایستگاه های بین راهی یکی از مهمترین کاربردهای سامانه مدیریت مکانیزه ناوگان اتوبوس درون شهری ، تشخیص داده شد و در پایان حداقل اجزای تشکیل دهنده سیستم مدیریت مکانیزه ناوگان اتوبوس،نرم افزار، تجهیزات سخت افزاری ، نصب و راه اندازی آنها، تدوین محتوای آموزش شهروندی (خدمات چند رسانه ای ) و خدمات پشتیبانی معرفی گردید.

کلیدواژه ها:

حمل و نقل هوشمند ، ناوگان حمل و نقل عمومی ، تعرفه هوشمند ، سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیرا ز

نویسندگان

پیمان باباخانی

دانشجوی دکتری عمران گرایش برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه تهران مرکز

صادق زندیه

کارشناس عمران و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی گرایش برنامه ریزی استراتژیک، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

رامین طالبی

دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

سیدمحمدحسین دیهیمی

کارشناس مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی یزد