بررسی تطبیقی حقوق شهروندی زندانیان در ایران و فقه اسلامی و اسناد بین المللی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 359

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LPCCDSTS01_070

تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1402

چکیده مقاله:

با در نظر گرفتن اینکه زندان در حال حاضر به عنوان مجازات اصلی و عام تبدیل شده و نزد بعضی از حقوقدانان از کارآمدترینو مهمترین مجازات ها محسوب می گردد و از طرفی زندانی، انسان بوده و برخوردار از کرامت و ارزش های انسانی است و بامجازات حبس، صرفا آزادی جسم او محبوس می گردد و دیگر حقوق شهروندی او پابرجاست بررسی موضوعات مربوط به زندانیانو حقوق شهروندی آنها در زندان، از دیدگاه فقه و قانون ایران و اسناد بین المللی موضوع تحقیق این پایان نامه قرار گرفته است.زندانیان از حقوق شهروندی در قوانین موضوعه ایران و نیز اسناد بین المللی برخوردار بوده و حقوق آن ها تضمین شده است وبسیاری از کشورها در سراسر جهان براساس قوانین موجود و کنوانسیون ها و توافقات، حقوق مختص به زندانیان را در این موردامضا نموده اند که از اصلی ترین آنها بیانیه ای حقوق بشر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون سازمان ملل برمنع شکنجه و... می باشد.حقوق شهروندی زندانیان در قوانین موضوعه ایران نیز برطبق تصریح قانون اساسی مورد حمایت قرارگرفته است. پایان نامه پیش رو که با تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ابزار کتابخانه ای گردآوری و تهیه شده درصددپاسخگویی به حقوق شهروندی زندانیان در ایران و فقه اسلامی و اسناد بین المللی است.

نویسندگان

زهرا خاتونی

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ،گروه حقوق ، دانشگاه پیام نور، مرکز دامغان

مهدی مومنی

استادیار،گروه حقوق، دانشگاه پیام نور واحد دامغان