بررسی سوگیری حافظه ضمنی نسبت به پردازش اطلاعات هیجانی منفی و راهبردهای مقابله ای در دانشجویان سیگاری و غیرسیگاری

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 137

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JACP-1-1_006

تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1402

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر، با هدف بررسی سوگیری حافظه ضمنی نسبت به پردازش اطلاعات هیجانی منفی و راهبردهای مقابله ای، در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری، انجام گردید.بر این اساس پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوعی علی- مقایسه ای است. جامعه آماری آن شامل تمامی دانشجویان پسر ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی تبریز است، بدین منظور ۱۰۰ نفر از دانشجویان سیگاری و۱۰۰ نفر دانشجوی غیرسیگاری از جامعه مذکور، به صورت نمونه، تصادفی انتخاب شدند. هر دو گروه توسط آزمون های تکمیل ریشه کلمه (سوگیری حافظه ضمنی) و راهبرهای مقابله ای لازاروس و فالکمن، مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که دانشجویان سیگاری نسبت به دانشجویان غیرسیگاری در آزمون تکمیل ریشه کلمه، لغات بیشتری را به شکل هیجان منفی تکمیل نمودند؛ که حاکی از وجود سوگیری حافظه ضمنی نسبت به پردازش اطلاعات هیجانی منفی در دانشجویان سیگاری بود. هم چنین دانشجویان سیگاری بیشتر از راهبردهای مقابله ای هیجان مدار، در هنگام مواجهه با مسائل استفاده می کنند. در مجموع، این نتایج تلویحات نظری و عملی مهمی در عرصه ی پیشگیری از مصرف سیگار در دانشجویان داشته و نشان می دهند؛ که سوگیری حافظه ضمنی نسبت به پردازش اطلاعات هیجانی منفی و چگونگی استفاده از راهبردهای مقابله ای؛ به عنوان عوامل زمینه ساز، حائز نقش احتمالی در گرایش دانشجویان به مصرف سیگار است.

نویسندگان

بهرام پیمان نیا

دانشجوی دکترای تخصصی روان شناسی و عضو دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز

قاسم محمدیاری

مربی گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور تهران

رضا لطیفی

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه تبریز

محسن هاشمی نسب

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی و عضو دفتر استعدادهای درخشان، دانشگاه تبریز

آرش جواهری

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه تبریز