واکاوی عوامل مرتبط با فرآیند یاددهی یادگیری در کلاس درس در مدارس ابتدایی و متوسطه

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 78

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HPMECONF01_285

تاریخ نمایه سازی: 7 فروردین 1402

چکیده مقاله:

فرآیند یاددهی یادگیری زمینه ای را برای یادگیرندگان فراهم می کند تا با ایجاد یک محیط یادگیری فعال که در آن افراد به دانش و تجربه دست می یابند، آگاه، توانمند و درگیر شوند. یادگیری یک ویژگی فطری انسان است که در محیط او یا برای آنچه شرایط مساعد است وجود دارد. ایجاد محیطی برای یادگیری را فرآیند یاددهی یادگیری می گویند. هدف از فرآیند یاددهی یادگیری این است که یادگیرنده یاد بگیرد. تا زمانی که یادگیرنده نتواند یاد بگیرد، فرآیند یاددهی یادگیری معنایی نخواهد داشت. وقتی یاددهی-یادگیری را به عنوان یک مفهوم مکمل هم در نظر گرفته می شود. دارای پنج جزء است: یادگیرنده (دانش آموز)، مربی (معلم)، موادی که باید فرآیند یاددهی یادگیری داده شود (برنامه درسی)، روش های آموزشی و محیط یاددهی-یادگیری. لازم است این پنج مولفه به درستی حفظ شود تا فرآیند یاددهی یادگیری موثر واقع شود. عوامل مرتبط با آنها عواملی هستند که بر یاددهی-یادگیری تاثیر می گذارند.فعالیت ها و عملکردهای فرآیند یاددهی یادگیری یادگیرندگان تحت تاثیر تمامی این عوامل قرار می گیرد و در صورت نقص در هر یک از موارد مذکور فرآیند یاددهی و یادگیری دچار چالش خواهد شد. از این رو هدف انجام این مطالعه بررسی عوامل موثر بر فعالیت های فرآیند یاددهی یادگیری یادگیرندگان در کلاس است. هدف از نگارش این پژوهش ارائه درک بهتری به ذی نفعان آموزش و پرورش در نظام مدرسه جهت بهبود فرآیند یاددهی یادگیری یادگیرندگان بوده است.

کلیدواژه ها:

یاددهی ، یادگیری ، معلم ، دبیر ، فرآیند یاددهی و یادگیری

نویسندگان

صدیقه رودینی

کاردانی علوم گیاهی دانشگاه علمی کاربردی بمپور

مریم درکی

کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر

آسیه کرد

کارشناسی روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد خاش

پروانه مرادی

کارشناسی علوم تجربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراوان