بررسی امکان توسعه زیرساخت های ارتباطاتی شهرداری منطقه شش شیراز بر بهبود عملکرد کارکنان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 65

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RCEAUD08_079

تاریخ نمایه سازی: 6 فروردین 1402

چکیده مقاله:

خلاصه کسب مزیت رقابتی به صورت تصادفی و بدون برنامه حاصل نمی شود بلکه بایستی سازمانها با تفکر و طراحی چهارچوبهای علمی در این راستا حرکت کنند. یکی از مهم ترین حوزه هایی که سازمان باید با تمام وجود در صدد برتری در آن برآید، بحث توسعه زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطات شهرداری بر بهبود عملکرد کارکنان شهرداری است که هر نهادی می کوشد تا از این طریق بهتر از دیگری عمل کرده و از وی پیشی گیرد. کسب توانمندی های رقابتی در جهان امروز به یکی از چالش های اساسی کشورهای مختلف در سطح بین المللی تبدیل شده است. به طور کلی مولفه های مفهوم مزیت رقابتی شامل: توسعه اطلاعات و ارتباطات، ارزش آفرینی، شناخت توان بالقوه، حرکت دادن توان بالفعل، انگیزه سازی، مهارت سازی، پاسخگویی و نوآوری است. رقابت پذیری فرآیندی است که هر نهادی می کوشد تا از این طریق بهتر از دیگری عمل کرده و از وی پیشی گیرد. در این پژوهش به ارزیابی توسعه زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطات شهرداری بر بهبود عملکرد کارکنان شهرداری کلانهشر شیراز پرداخته شده است. با توجه به بررسی های بعمل آمده در آزمون فرضیه ها در این تحقیق مشخص شد که فناوری اطلاعات یک ابزار قدرتمند برای توسعه منابع انسانی و ایجادمزیت رقابتی در بین کارمندان شهرداری شیراز می باشد که مدیران و شهرداران هر منطقه شهری باید در جریان بروزرسانی فناوری های اطلاعاتی همواره فعال باشند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده ی این واقعیت است که امروزه فناوری های اطلاعات تبدیل به ابزارهایی استراتژیک برای پیشبرد اهداف و ایجاد مزیت رقابتی در بین کارمندان شهرداری شده است.

کلیدواژه ها:

کلمات کلیدی: امکان توسعه زیرساخت های ارتباطاتی ، بهبود عملکرد کارکنان ، مزیت رقابتی ، شهرداری منطقه شش کلانشهر شیراز.

نویسندگان

مهدی غفاری خان

رئیس اداره مالی منطقه شش شهرداری کلانشهر شیراز، شیراز، ایران