نقش معلمان شهید به عنوان انسان معنویدر معنا بخشی به هویت اجتماعی دانش آموزان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 168

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFEI01_062

تاریخ نمایه سازی: 4 فروردین 1402

چکیده مقاله:

هویت« از نیازهای روانی انسان و پیش نیاز هر گونه زندگی اجتماعی است. بدون وجود چارچوب معین که شباهت ها و تفاوت ها را مشخص سازد، افراد یک جامعه امکان برقراری ارتباط معنادار و مستمر میان خود را نخواهند داشت. دوام و بقای یک جامعه انسانی، منوط به کنشهای ارتباطی آن جامعه است که هم به فرآیند »معناسازی« و هم به فرآیند »هویت سازی« منجر می شود. در حقیقت »هویت« محصول تعامل و ارتباط با منبع شناخت ادراکات، عواطف و احساسات است که رفتارهای فردی و جمعی افراد را سامان می دهد. در این نگاه آنچه به آدمی ارزش و اصالت می بخشد »فطرت« یا »روح الهی« است. انسان برآمده از این روح الهی دارای سلسله ارزش های متعالی است که علاوه بر وجوه شخصیتی بر ارکان شخصیت انواع انسانی و جامعه نیز اثر گذاشته و با تمسک به اعتقادات و ارزش های متعالی مقدس و بنیه ی مذهب، به تولید و اصلاح هویت محیط می پردازد. معلم شهید به عنوان مصداق عینی انسان متعالی و معنوی دارای قدرت اثرگذاری بر محیط اجتماعی و افراد است که با تمرکز بر اشتراکات عقلی، عاطفی، احساسی و فصول مشترک ابعاد انسانی و مذهبی، معانی جدیدی در ساختار »هویت« ایجاد می کند. »من اجتماعی« یا »روح اجتماعی« تولید شده توسط معلم شهید، شاکله حیات اجتماعی افراد را تنظیم کرده و بر ساحت هویتی آنان اثر مستقیم دارد.

نویسندگان

عین اله خادمی

استاد دانشگاه تربیت دربیر شهید رجایی تهران،

مبارکه مخلص آبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد کلام اسلامی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران،