بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی با توانمندی سازی مدیران در عملکرد سازمانهای عصر حاضر

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 93

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MWTCONF12_010

تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1401

چکیده مقاله:

در شرایطی که امروزه رقابت یکی از عناصر کار سازمانی محسوب می گردد، مدیریت نقشی کلیدی در بهره وری یک سازمان دارد. مدیران باید در جهت صیانت از سازمان خو یش، اقدامات مناسبی را به کار بسته تا کارایی و اثربخشی آن را تضمین کنند. شکست یا موفقیت مدیران تابعی از الگوی مدیریتی و رهبری آنها در رابطه مستقیم با هدایت کارکنان است؛ از طرفی، توانمندسازی مدیران سبب میشود که سازمان ها در شرایط رقابتی به گونه ای موثر عمل نماید تا ضمن اثرپذیری از محیط، اثرگذار نیز باشد. لذا در این تعامل پویا، مهم ترین هدف توانمندسازی مدیران، آموزش مهارت های لازم برای کارکنان جهت اخذ تصمیمات مستقل است؛ همچنین توانمندسازی سبب شکسته شدن سلسله مراتب سنتی ساختارهای سازمان میگردد. زیرا تمرکز اصلی توانمندسازی، فرآیند پویای توزیع مجدد قدرت بین مدیریت و کارکنان می باشد. بنابراین، بررسی و شناخت سبکهای رهبری مناسب و علل زیربنایی آن میتواند امری حیاتی در تنظیم الگوی مقتضی و کمک به ارتقا و بقای سازمان باشد. در واقع، مدیریتی که بر مبنای ویژگیهای شخصیتی مدیر و مهارتهای ارتباطی وی بتواند با شرایط سنخیت داشته باشد، تعهد سازمانی را ارتقا داده و در نتیجه، چنین کارمندانی از ارزشها و اهداف سازمان بیشتر حمایت می نمایند و در نتیجه، بهره وری وعملکرد سازمانی ارتقا می یابد.

نویسندگان

مجتبی لاتی

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر، نوشهر، ایران

سکینه پالوج

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیک، دانشگاه آزاد واحد نوشهر، نوشهر، ایران

علیرضا محمدی شلمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیک، دانشگاه آزاد واحد نوشهر، نوشهر، ایران