نقش مدارس در تربیت کارآفرین

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 147

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICHSS01_167

تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1401

چکیده مقاله:

موتور محرکه جوامع مدارس می باشند امروزه دولت مردان و سیاست گذ با تکیه بر مدارس به توسعه در ابعاد گوناگون دست یافته.اند توسعه محلی منطقه ای و جهانی دغدغه همه حکومت ها است. جهت دستیابی به چنین توسعه ای توجه به کارآفرینی و آموزش آن از اهم موضوعات میباشد . مدارس با برنامه ریزی و داشتن چشم انداز مناسب میتوانند نقش مهمی در تربیت کارآفرینان ایفا کنند. تجارب کشورهای موفق در این زمینه نشان میدهد که میتوان افراد را تحت آموزشهای خاص قرار داد و در این میان مدرسه به عنوان مهمترین رکن شناخته شده است و به عنوان مهمترین مرکز تولید دانش و تامین کننده نیاز نیروی انسانی به شمار می آید از سوی دیگر مدارس دستخوش تاثیرات جهانی سازی انفجار دانش، گسترش شبکه های ارتباطی و اطلاعاتی قرار گرفته.اند جهت مقابله با این تغییرات شگرف جامعه نیازمند حرکت به سوی کارآفرینی و تربیت افراد کارآفرین است موفقیت آینده مدارس به توان پاسخ گویی آنها در مقابل تغییر و تحولات وابسته است مدارس برای حفظ موقعیت خود در تولید علم ناگزیر از پذیرش مفهوم کارآفرینی میباشند.بنابراین پیشنهاداتی مانند اتخاذ تمهیدات لازم و بسترسازی جهت حمایتهای مالی اطلاعاتی و مدیریتی شناسایی محدودیتهای ،قانونی ،سیاسی مالی اداری و فرهنگی و تلاش در صدد رفع محدودیتها برنامه ریزی مناسب و استفاده از تجارب کشورهای موفق برگزاری سمینارها و کارگاههای کارآفرینی فرهنگسازی و ترویج روحیه کارآفرینی، آموزش کارآفرینی در ابعاد گوناگون حمایتهای لازم از کارآفرینان و قدردانی شایسته از آنان و انجام تحقیقات و پژوهشهای لازم در زمینه کارآفرینی ارایه شده است.

نویسندگان

سمیرا دادخواه تهرانی

لیسانش حقوق و آموزگار پایه اول دبستان دخترانه برکت شهرستان تیران