نقش شورای دانش آموزی در توسعه کارآفرینی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 83

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICHSS01_166

تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1401

چکیده مقاله:

شورای دانش آموزی از نهادهایی هستند که میتوانند نقش موثری در توسعه اجتماعی و علمی جامعه داشته باشند و بر این اساس دارای کارکردها و وظایف آشکار و پنهان هستند که نتایج قابل پیش بینی نیز برای آنها متصور میباشند. این شوراها از طریق کارکردهای خود می توانند به تقویت و توسعه کارآفرینی در جامعه کمک کنند. هدف از تشکیل شورای دانش آموزی گسترش و ارتقاء علمی و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود وضعیت آموزشی و پژوهشی در زمینه فعالیت هر شورا است بهره گیری از عقل جمعی برای توسعه علم و فناوری در جهت توسعه کشور که به صورت تخصصی در بین رشته ها امکان پذیر می گردد، یکی از رسالت های مهم شورای دانش آموزی به شمار میرود شوراهای علمی تخصصی برای مساعدت به باروری دانشهای تخصصی و حرفه ای و نیز ایجاد شبکه های ارتباطات علمی و پژوهشی با اهداف مشارکت بیشتر اعضای هیات علمی و متخصصان در امور علمی ایجاد شده اند در این نوشتار به برخی نقشهای شورای دانش آموزی در توسعه کارآفرینی از جمله تمرین مشارکت و کار گروهی و تیمی مدیریت و رهبری ریسک پذیری فردگرایی مثبت، توجه به منافع جمعی و اعتماد سازی اشاره شده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

راضیه حفیظی

فوق لیسانس مدیریت آموزشی و آموزگار پایه دوم دبستان آرام، ناحیه ۴ اصفهان

نجیمه عبدی نیان

فوق دیپلم آشنایی با معارف اسلامی و آموزگار پایه اول دبستان نسیم ۱،ناحیه ۴ اصفهان