تقابل واژگان «یمین» و «شمال» در ترجمه های قرآن کریم با رویکرد معناشناسی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 57

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SERAJ-13-44_002

تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1401

چکیده مقاله:

بر اساس نظریات معناشناختی، یکی از بهترین روش های فهم معنای واژگان، در کنار استفاده از منابع لغت و... ، بهره بردن از ویژگی تقابل است. پژوهش حاضر به بررسی معناشناختی تقابل واژگان «یمین» و «شمال» در قرآن کریم می پردازد، ضمن اینکه در این تقابل، تقدیم یمین بر شمال نیز مورد توجه قرار دارد و علاوه بر تقابل، استفاده از سیاق آیات قبل و بعد نیز مد نظر است. گاه از روی سیاق یا معنای واژه مقابل، برخی معانی فهمیده می شود که در هیچ کتاب لغتی به چشم نمی خورد. ضمن اینکه بین معنای فهمیده شده و اصل واژه، قرابت معنایی وجود دارد. بر مبنای یافته های این پژوهش، واژه های یمین و شمال به طور عام به معنای «راست» و «چپ» هستند، اما معانی فرعی دیگری دارند که با معنای اصلی مرتبط است. از دیگر معانی واژه یمین، قدرت، خیر، مالکیت، پیمان و سوگند است که همگی با دست راست ارتباط دارد. واژه شمال نیز علاوه بر دست چپ و سمت چپ، معنای شقاوت و ضعف (معنوی) را می رساند که با معنای اصلی مرتبط است. اما زمانی که واژه اصحاب به این دو کلمه اضافه گردد، دیگر به معنای جهات نیستند و این امر از نگاه بیشتر مترجمان مغفول مانده، حق معنا ادا نشده است.

نویسندگان

محمدعلی کاظمی تبار

استادیار الهیات، دانشگاه فرهنگیان تهران، ایران

حسین بازودار قوی سفلایی

کارشناسی ارشد تفسیر قرآن کریم، دانشگاه تربیت مدرس قرآن کریم، مشهد، ایران

حجت احمد زاده عطائی

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • قرآن کریم ...
 • ابن سینا، حسین بن عبدالله. (۱۳۷۶).الالهیات من کتاب الشفاء. تعلیقات ...
 • ابن عاشور، محمد بن طاهر. (بی تا). التحریر والتنویر. بیروت: ...
 • ابن منظور، محمدبن مکرم. (۱۴۱۴ ق.). لسان العرب. بیروت: دار ...
 • ابوحیان، محمدبن یوسف. (۱۴۲۰ ق.). البحر المحیط فی التفسیر. تعلیق ...
 • رازی، فخرالدین محمد. (۱۴۱۰ ق.). المباحث المشرقیه فی علم الالهیات ...
 • راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (۱۴۱۲ ق.). مفردات الفاظ قرآن. ...
 • زرکشی، محمدبن بهادر. (۱۴۱۰ ق.). البرهان فی علوم القرآن. بیروت: ...
 • زمخشری، محمود. (۱۴۰۷ ق.). الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل. بیروت: ...
 • سجادی، سید مهدی و عالیه کرد زعفرانلو کامبوزیا. (۱۳۹۴). «تقابل ...
 • سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر. (۱۴۲۱ ق.). الاتقان فی علوم ...
 • شاذلی، سید بن قطب. (۱۴۱۲ ق.). فی ظلال القرآن. بیروت ...
 • صفوی، کورش. (۱۳۸۲). «درآمدی بر معناشناسی». کتاب ماه ادبیات و ...
 • طباطبائی، محمدحسین. (۱۳۶۲). نهایه الحکمه. قم: موسسه نشر اسلامی. ...
 • (۱۳۷۴). تفسیر المیزان. ترجمه محمدباقر موسوی همدانی. قم: دفتر انتشارات ...
 • طبرسی، فضل بن حسن. (۱۳۷۲). مجمع البیان فی تفسیرالقرآن. تهران: ...
 • (۱۴۱۲ ق.). جوامع الجوامع. قم: حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت ...
 • طوسی، محمد بن حسن. (۱۴۰۷ ق.). تهذیب الاحکام. تهران: دار ...
 • طوسی، نصیرالدین محمد. (۱۳۶۱ ). اساس الاقتباس. تهران: چاپ مدرس ...
 • کلینی، محمدبن یعقوب. (۱۴۰۷ ق.). الکافی. تحقیق علی اکبر غفاری ...
 • کریستال، دیوید. (۲۰۰۳ م.). دیکشنری از زبان شناسی و آوایی. ...
 • لسانی فشارکی، محمدعلی و طیبه اکبری راد. (۱۳۸۶). «کاربرد روش ...
 • لوبنر، سباستین. (۲۰۰۲ م.). درک معنایی. لندن: آموزش هاودر ...
 • مصطفوی، حسن. (۱۳۶۸). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. تهران: وزارت ...
 • مکارم شیرازی، ناصر. (۱۳۷۱). تفسیر نمونه. تهران: دار الکتب الاسلامیه ...
 • نخعی، مریم. (۱۳۹۴). «بررسی تقابل مکانی واژگان «سماء» و «ارض» ...
 • The Holy Quran ...
 • Abu Hayyan, Mohammad ibn Yousof. (۱۹۹۹). Al-Bahr al-Moheit fi al-Tafsir. ...
 • Crystal, David. (۲۰۰۳). Dictionary of Linguistics and Phonetics. Oxford: Blackwell ...
 • Ibn Ashour, Mohammad ibn Taher. (ND). Al-Tahrir va al-Tanwir. Beirut: ...
 • Ibn Manzour, Mohammad ibn Mokarram. (۱۹۹۳). Lesan al-Arab. Beirut: Dar ...
 • Ibn Sina, Hossein ibn Abdullah. (۱۹۹۷). Elaheyaht men Ketab al-Shafa. ...
 • Kolaini, Mohammad ibn Yaghoub. (۱۹۸۷). Al-Kafi. Research by Ali Akbar ...
 • Lesani Fesharaki, Mohammad Ali and Tayyebeh Akbari Rad. (۲۰۰۷). "The ...
 • Lobner, Sebastian. (۲۰۰۲). Semantic Understanding. London: Howder Education. [In English] ...
 • Makarem Shirazi, Naser. (۱۹۹۲). Tafsir Nemouneh. Tehran: Dar al-Kotob al-Islamiyah. ...
 • Mostafavi, Hasan. (۱۹۸۹). Al-Tahghigh fi Kalemat al-Qur'an al-Karim. Tehran: Ministry ...
 • Nakha'i, Maryam. (۲۰۱۴). Examination of the Spatial Comparison of the ...
 • Ragheb Esfahani, Hossein ibn Mohammad. (۱۹۹۱). Al-Mofradat Alfaz al-Qur'an. Beirut: ...
 • Razi, Fakhruddin Mohammad. (۱۹۸۹). Al-Mabahes al-Mashreghiyat fi Elm al-Elahiyat va ...
 • Safavi, Korosh. (۲۰۰۳). "Introduction to Semantics". Ketab-e Mah-e Adabiyat va ...
 • Sajjadi, Seyyed Mehdi & Aliyeh Kord Zafaranlou Kambozia. (۲۰۱۴). "Semantic ...
 • Seyouti, Abd ul-Rahman ibn Abi Bakr. (۲۰۰۰). Al-Etghan fi Oloum ...
 • Shazeli, Seyyed ibn Qutb. (۱۹۹۱). Fi Zelal al-Qur'an. Beirut-Cairo: Dar ...
 • Tabataba'i, Mohammad Hossein. (۱۹۸۳). Nahayat al-Hekmat. Qom: Islamic Publishing Institute. ...
 • (۱۹۹۵). Tafsir al-Mizan. Translated by Mohammad Bagher Mousavi Hamedani. Qom: ...
 • Tabresi, Fazl ibn Hasan. (۱۹۹۳). Majma al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an. ...
 • (۱۹۹۱). Jawam'e al-Jawam'e. Qom: Islamic Seminary of Qom, Management Center. ...
 • Tusi, Mohammad ibn Hasan. (۱۹۸۶). Tahzib al-Ahkam. Tehran: Dar al-Kotob ...
 • Tusi, Nasiruddin Mohammad. (۱۹۸۲). Asas al-Eghtebas. Tehran: Modarres Razavi Press. ...
 • Zamakhshari, Mahmoud. (۱۹۸۶). Al-Kashshaf 'an Haghayegh al-Ghawamaz al-Tanzil. Beirut: Dar ...
 • Zarekshi, Mohammad ibn Bahador. (۱۹۸۹). Al-Borhan fi Oloum al-Qur'an. Beirut: ...
 • نمایش کامل مراجع