بررسی میکروساختار و خواص آلیاژ W-Ni-Fe ساخته شده به روش اکستروژن گرم پودر

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 66

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES16_223

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1401

چکیده مقاله:

در این تحقیق جهت ساخت میله از جنس آلیاژ ‎۹۳W-۴, ۹Ni-۲, ۱Fe پودرهای اولیه همراه با مخلوط پارافین و پلی اتیلن گلایکول مخلوط شدند. سپس مخلوط پودری توسط دستگاه اکستروژن تحت فشار گرم قرار گرفته و میله ای با ابعاد قطر و طول ۱۲ و ۸۰میلی متر به دست آمد. سیس میله ی اکسترود شده در تحت عملیات چسب زدایی قرار گرفت و درنهایت تف جوشی شد. میکروساختارنمونه ها با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت. خواص نمونه ها شامل بررسی چگالی» سختی و استحکام نمونه هانیز ارزیابی شد. نتایج میکروسکوپی نشان داد نمونه ها به خوبی تف جوشی شده و مقدار تخلخل آن تا ۶ درصد حجمی کاهش یافتهاست. چگالی نسبی نمونه ها برابر با ‎۹۴ درصد اندازه گیری شد. سختی و استحکام کششی نمونه ها بعد از تف جوشی به ترتیب برابر با۳۱/۱HRC و ۶۰۰MPa به دست آمد.

نویسندگان

فاطمه اسماعیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

غلامحسین برهانی

عضو هیات علم دانشکده مواد دانشگاه صنعتی مالک اشتر دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان. ایران