فرآیند بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری (میدان فلسطین زاهدان)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 142

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENGGCONF09_036

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1401

چکیده مقاله:

بافت فرسوده بخش بزرگی از شهرهای ایران را تشکیل میدهد که به مرورزمان فرسودگی اینگونه بافتها در حالتشدید است. بعضی از مناطق شهرستان زاهدان با چنین مسائلی روبرو هستند. در این میان محدوده میدان فلسطین زاهدان با چالشهای بسیاری ازجمله زوال و فرسودگی، تخریب عرصه های عمده، اغتشاش در سیمای بصری، استقرار نامناسب کالبدی و ...مواجه است. این پژوهش ازلحاظ هدف جز پژوهشهای کاربردی و ازلحاظ شیوه گردآوری داده ها جز پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی و شیوه گردآوری اطلاعات آن، کتابخانه ای میدانی است.

نویسندگان

زیبا احمدی

کارشناسی ارشد مهندسی معماری