بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با شرکت در فعالیت های فوق برنامه ای

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 42

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HPMECONF01_109

تاریخ نمایه سازی: 22 اسفند 1401

چکیده مقاله:

رسالت آموزش و پرورش در هر کشوری تقویت نگرش انسانی به زندگی و ارتقا فلسفه آن و ایجاد توانایی در افراد جامعه برای زندگی سالم و سازنده است. یکی از ویژگی های آموزش و پرورش پیشرفته توجه ویژه به فعالیت هایی است که دانش آموزان در بیرون از کلاس و مدرسه انجام می دهند این قبیل فعالیت ها بدون شک بیشتر از فعالیت های کلاسی در رشد دانش آموزان موثر هستند. اهداف وزارت آموزش و پرورش بسیار کلی است مدارس باید بر حسب دوره تحصیلی و با نگاه به اهداف کلی، اهداف اختصاصی و تفصیلی و قابل دستیابی خود را تدوین کنند. به همین دلیل لازم است در ابتدای سال تحصیلی هدف گذاری یکساله برای مدرسه صورت گیرد و اهداف در حیطه های آموزشی، فرهنگی تربیتی و خدماتی ورفاهی به ترتیب اولویت بندی و مشخص گردد. دانش آموزانی که در فعالیت های فوق برنامه شرکت می کنند، عموما از فرصت های فراوانی که در اختیارشان قرار می گیرد، بهره می برند. مزایای شرکت در فعالیت های فوق برنامه شامل نمرات بهتر، پیشرفت تحصیلی بالاتر، حضور منظم تر در مدرسه و داشتن خودپنداره بالاتر خواهد بود و به طور کلی مشارکت در چنین فعالیت هایی در کنار عملکرد آموزشی موفق سبب پیشرفت تحصیلی هرچه بهتر دانش آموزان می شود. رشد خلاقیت، توسعه مهارت های شناختی ، تقویت مهارت های حسی حرکتی اصلاح رفتار و تعالی شخصیت و بهداشت روان ،رفتار های اجتماعی در کارکرد های مهم فعالیت های فوق برنامه برای دانش آموزان می باشد. فعالیتهای فوق برنامه در تمام سطوح مدارس به اشکال مختلف یافت می شود و بایستی برنامه ریزی دقیق برای آنها صورت گیرد. در راستای تحقق موارد گفته شده برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بررسی مشارکت دانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه ای حائز اهمیت می باشد که در این پژوهش به آن پرداخته می شود. روش مطالعه در پژوهش حاضر به صورت مروری کتابخانه ای بوده است و برای این منظور از مطالب تحقیقات و مجلات چاپ شده در این زمینه استفاده شده است.

کلیدواژه ها:

موفقیت ، پیشرفت تحصیلی ، دانش آموز ، فعالیت های فوق برنامه ای

نویسندگان

انیسه ملاشاهی

کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مهناز جان آبادی

کاردانی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

مژگان جمیدی آقچای

کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان نسیبه تهران

زهرا شعاری نژاد

کارشناسی امور تربیتی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مدنی