بررسی میزان موفقیت دانش اموزان دوره ابتدایی در شرایط کنونی با موفقیت دانش اموزان ابتدایی در زمان کرونا

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 21

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ESPCER06_128

تاریخ نمایه سازی: 22 اسفند 1401

چکیده مقاله:

زمینه و هدف : با گسترش یافتن پاندمی کرونا در جهان ، پروتکل های بهداشتی در تمامی کشورها از جمله کشور ما، بیش از پیش سخت گیرانه شدند و این موضوع برای دانش آموزان خردسال بیشتر حائز اهمیت بود. هدف پژوهش حاضر بررسی میزا موفقیت دانش آموزان دوره ابتدایی در شرایط کرونا و پساکرونا می باشد.روش اجرا: پژوهش گذشته نگر حاضر در بین ۲۹ نفر از دانش آموزان پسر ابتدایی پایه چهارم ابتدایی دو مدرسه شهر تهران در سال ۱۴۰۱ بود که نمونه ها شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شدند. نمرات سه سال اخیر دانش آموزان پس از تبدیل به مقیاس کمی ، مورد ارزیابی قرار گرفت . تجزیه و تحلیل بر اساس روش تحلیل اندازه های تکراری در محیط SPSS نسخه ۲۴ انجا شد.یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش مشخص شد که متوسط نمره ریاضی (۰۰۱.۰(P-value<، متوسط نمره علوم (۰۰۱.۰(P-value< و متوسط معدل کل دروس (۰۳۶.۰(P-value= دانش آموزان طی سه سال متوالی تغییر افزایشی معناداری داشته است . در حالکه نمره درس فارسی از تغییرات معناداری برخوردار نبود(-P ۸۱.۰.(value=نتیجه گیری: شیوع کرونا که باعث شروع و اوج کرفتن استفاده دانش آموزان از آموزش مجازی بود باعث شد تا پیوند دانش آموزان با دروسی استنباطی همچون یاضی و علوم گسسته شود و نمرات آنان کاهش یابد اما باکاهش آموزش مجازی و افزایش آموزش حضوری، سطح نمرات دانش آموزان بالاتر رفت .

نویسندگان

عقیل حشمتی پور

کارشناسی ارشد علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی