بررسی رابطه ی اضطراب ناشی از بیماری کووید-۱۹، سلامت روان و کیفیتزندگی در جمعیت جوان شیراز در دوران کرونا و پسا کرونا

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 68

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CPLQ01_104

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1401

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: اضطراب ناشی از بیماری کووید-۱۹ به عنوان شایع ترین بیماری در جهان حاضر، مشکلات روانی فراوانیرا برای جوانان ایجاد می کند. هدف از این پژوهش، بررسی رابطهء اضطراب ناشی از بیماری کووید-۱۹، سلامت روان و کیفیت زندگی در جوانان شیراز در دوران کرونا و پساکرونا می باشد.روش ها:در این پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای، ۵۰ نفر از افراد جوان شیرازی به صورت آنلاین در آزمون شرکت کرده و در شهریور ۱۴۰۱، پرسشنامه های الکترونیک »اضطراب ناشی از ویروس کرونا (کووید-(۱۹ در دوران اوج کرونا« و »استاندارد کیفیت زندگی و سلامت روان جوانان در دوران پسا کرونا« را با توجه به تجربه های خود در این دوران تکمیل کردند. در این پرسشنامه از نرم افزار آنلاین »گوگل فرم« استفاده شده است که تجزیه و تحلیل داده ها از نوع کیفی می باشد.یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که اضطراب بیماری کووید-۱۹ با سلامت روان و کیفیت زندگی جمعیت جوان شیراز رابطهء مستقیم و معناداری دارد و در سلامت روان و کیفیت زندگی آنها، تاثیر به سزایی داشته است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اضطراب بیماری کووید-۱۹ می تواند سلامت روان و کیفیت زندگی افراد جوان را کاهش دهد لذا با توجه به اهمیت ویژهء این موضوع، درنظر گرفتن مداخلات در برنامه ریزی ها به منظور بهبود کیفیت زندگی جوانان در دوران همه گیری کرونا ضروری به نظر می رسد.

نویسندگان

سیده مژده هاشمی نسب

دانشجوی ارشد ارتباط تصویری، موسسهء آموزش عالی هنر شیراز، شیراز، ایران

مینا جلالی

دانشجوی ارشد ارتباط تصویری موسسهء آموزش عالی هنر شیراز، شیراز، ایران