بررسی پخش ریزگردها در محیط شهری با استفاده از روش گردابه های بزرگ

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 128

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCONF08_196

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1401

چکیده مقاله:

آلودگی و پخش ریزگردها در محیط شهری موجب طیف گسترده ای از بیماری ها می شود. گرد و غبار یکی از پدیده های جوی استکه آثار نامطلوبی را بر سلامت و محیط زیست وارد می کند. آلودگی ناشی از ریزگردها با منشاهای مختلف در محدوده ی وسیعی ازاتمسفر پخش می شود. درک ما از مکانیزم پخش ریزگردها و آشفتگی آن ها در مناطق شهری دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد چراکه ما را در جهت کاهش اثرات این نوع از آلودگی ها کمک می کند. مدل های دینامیک سیالات محاسباتی به دلیل رویکرد مناسباقتصادی، برای تحقیق در زمینه ی پخش ریزگردها مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به آشفته بودن جربان باد در داخل شهر برایمدل سازی این آشفتگی از روش شبیه سازی گردابه های بزرگ استفاده شده است که در مهندسی باد محاسباتی به صورت گستردهاستفاده می شود. در این تحقیق به بررسی ریزگردها در محیط شهری پرداخته شده است. برای بررسی تاثیر زاویه محیط شهری نسبتبه جهت جریان در نحوه ی پخش ریزگردها از دو فضای محاسباتی متفاوت استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، روششبیه سازی گردابه های بزرگ روشی مناسب برای شبیه سازی جریان بادی و غلظت ریزگردها در اطراف ساختمان ها می باشد. با مقایسهنتایج، مشاهده شد که با ایجاد زاویه در محیط شهری به دلیل افزایش اختلاط میزان پخش ریزگردها در محیط شهری افزایش پیدا می کند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمدرضا شاه نظری

استاد گروه تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

حمید چنارانی

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

آریان احمدپور

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی