تدوین مدل پراکنش جمعیت شهری با رویکرد رشد هوشمند (نمونه موردی منطقه ۲ شهرداری تهران)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 237

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICESCONF10_156

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1401

چکیده مقاله:

الگوی رشد شهری در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم به صورت پراکنش شهری بوده که سبب شده شهرها به صورت افقی گسترش یابند و پیامدهای ناگوار زیادی را برای شهرها پدید آورده است . از جمله ی این پیامدها می توان به گسترش تدریجی کالبد شهر به پیرامون و دست اندازی شهر به اراضی کشاورزی و باغات، محدودیت ها و زیان های زیست محیطی اشاره کرد .آنچه قابل تعامل است اینکه مفاهیم جدید الگوی رشد هوشمند از جمله انگاره های دوستدار پیاده روی و دوری از حمل ونقل ماشین محور و اختلاط کاربری های اراضی به منظور کاهش هرچند نسبی آلودگی هوا و صرفه جویی در هزینه های توسعه در کلا نشهرهای کشور است .روش پژوهشی ، تحلیلی توصیفی و مبتنی بر مطالعات اسنادی و میدانی می باشد. پرسشنامه تحقیق در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی ،زیست محیطی و مدیریتی حقوقی بر اساس مبانی نظری و بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق و اصول و معیار های مستخرج شده از جمع بندی آنان، تهیه و بر اساس روش دلفی روایی آن تایید شد و با استفاده از نرم افزار SPSS و استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافته های تحقیق حاکی از آن است ، رشد هوشمند در برگیرنده ی راهبردها و شیوه های عملیاتی متفاوتی است که چگونگی انجام و عملکرد آنها بستگی به موقعیتهای خاص و شرایط مکانی و زمانی دارد و از جمله این موارد اختلاط کاربری مسکونی و خدماتی در محلات مسکونی برای ایجاد سرزندگی و پویایی ، رعایت فاصله زمانی ۵ تا ۱۰ دقیقه پیادهروی در دسترسی به مرکز محله ، اهمیت توجه ویژه به طراحی فضاهای عمومی مناسب معلولین و کودکان و سالمندان و زنان چون پارک و...می توان اشاره کرد.

کلیدواژه ها:

پراکنش جمعیت شهری ، رشد هوشمند ، شهرداری منطقه دو تهران

نویسندگان

میلاد رحیمی

دانشجوی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس تهران

خشایار کاشانی جو

استاد گروه برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس تهران