مکان یابی محور ساحلی قشلاق-گریزه جهت توسعه فضای سبز با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره MCDM درمحیط GIS

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 50

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICRIAES07_002

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1401

چکیده مقاله:

با توسعه روزافزون شهرنشینی و بروز معضلات زیست محیطی، فضای سبز شهری نقش مهمی در حفظ و تعادل محیطزیست شهری و تعدیل آلودگی هوا پیدا کرده است. لذا این تحقیق با هدف مکانیابی بهینه درمسیر قشلاق-گریزه شهرسنندج جهت توسعه فضای سبز صورت گرفته است. برای نیل به این هدف ابتدا معیارهای موثر ، شامل عوامل زیستمحیطی ، شرایط اقتصادی- اجتماعی شناسایی شدند. در مرحله بعد با گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها برای هر یک از عوامل مورد مطالعه در محیط GIS لایه های رقومی تهیه شد. به منظور وزن دهی هر یک از لایه ها، پرسشنامه هایی طراحی گردید که با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی AHP درنرم افزار EXPERT CHOICE معیارهای مورد بررسی به صورت زوجی مقایسه شدند. در نهایت کلیه ی لایه های اطلاعاتی در محیط GIS براساس اوزان بدست امده از انالیز همپوشانی شدند و نقشه نهایی اراضی مناسب منطقه جهت توسعه فضای سبز تهیه گردید. بر حسب ارزشیکه به هربخش از منطقه مورد مطالعه اختصاص یافته بود نقشه نهایی مورد ارزیابی قرار گرفت و کل منطقه در ۵ کلاسهطبقه بندی شد. مناطقی که بالاترین ارزش را به خود اختصاص دادند جهت جنگلکاری و توسعه فضای سبز درمسیرقشلاق –گریزه به عنوان کریدور سبزدراولویت بالاتر قرار گرفتند

نویسندگان

نسترن رستمی

کارشناس ارشد فضای سبز دانشگاه آزاد اسلامی وحد شبستر

جاهده تکیه خواه

عضو گروه پژوهشی مطالعات سنجش از دور در کشاورزی، جهاد دانشگاهی، کردستان، ایران