بررسی رابطه بین انگیزه، عملکرد و رضایت کارکنان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 105

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCMMS04_031

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1401

چکیده مقاله:

رضایت شغلی را احساس انسان ها در مورد شغل و جنبه های مختلف آن می داند. رضایت شغلی ارتباط نزدیکی با برخی پدیده های سازمانی مانند انگیزش، عملکرد، رهبری، نگرش، بحث، جدل و.... دارد. موفقیت سازمان ها بستگی به کارکنانش دارد. با کارکنان راضی تر، با انگیزه تر، متعهد تر، عملکرد سازمان ها کارآمدتر و موثر تر خواهد بود. کارکنان با انگیزه و متعهد، در افزایش کیفیت خدمات تاثیر زیادی دارد. هدف از این تحقیق رابطه بین انگیزه، عملکرد و رضایت می باشد. روش تحقیق از نظر اجرا توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین انگیز، عملکرد و رضایت کارکنان رابطه وجود دارد.

نویسندگان

سعید لندران اصفهانی

عضو هیات علمی رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه و استادیار گروه آموزشی مدیریت، اصفهان، ایران.

هاله هاشمی مبارکه

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، اصفهان، ایران